Det har skett fyra dödsolyckor, ett tiotal olyckor, samt ett tiotal allvarliga tillbud på Green cargo sedan 2012.

Den senaste dödsolyckan inträffade i början av november i Piteå. En 60-årig radioloksoperatör stod längst bak på ett backande tåg när han klämdes ihjäl vid en kollision med en lastbil.

Det var i förra veckan som Arbetsmiljöverket la ett hot om vite mot Green cargo, efter att myndigheten utrett dödsolyckan som skedde i november 2018 på bangården i Borlänge.

Enligt Green cargo följer företaget Trafikverkets Trafikbestämmelser för järnväg, TTJ – alltså det regelverk som gäller på den svenska järnvägen. Däremot följs inte Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Riskerar att klämmas

Varken vid dödsolyckan i Bastuträsk i januari 2018, eller på bangården i Borlänge fanns något system för att undersöka och riskbedöma arbetsuppgifterna vid växlingsarbeten, enligt Arbetsmiljöverket.

– Vi kan inte se att man har riskbedömt det här arbetet. Det här måste företaget jobba vidare med, säger Paul Keenan, arbetsmiljöinspektör.

Så länge samtliga funktioner har rätt förutsättningar och är säkerhetsmedvetna så ska man kunna känna sig säker och trygg på sitt arbete

Thomas Holm, arbetsmiljöchef på Green cargo.

Thomas Holm, arbetsmiljöchef på Green cargo menar att företaget har befintliga rutiner.

– Men vi ska nu se över dem för att se vad vi behöver stärka upp, säger han.

Arbetsmiljöverket har gjort ett flertal inspektioner vid Green cargo och menar att det finns allvarliga brister kring riskbedömningen av växlingsarbeten generellt. Bland annat eftersom arbetstagare befinner sig inom eller nära i områden där det de riskerar att klämmas eller krossas av vagnar.

– Det handlar om de olyckor vi haft och den risk det finns för påkörning. Vi fortsätter jobba löpande för att förbättra och utveckla våra rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete nu, säger Thomas Holm.

”Brister i arbetet”

Arbetssättet vid växlingsarbeten har inte förändrats så mycket genom åren, menar Arbetsmiljöverket. Till exempel hanteringen av vagnar när de kopplas görs på liknande sätt som på 1800-talet.

Hur ser ni på det?

– Vi gör för tillfället en riskanalys av växlingsarbetet och ska uppdatera den riskanalys vi tidigare haft.

Vad kan det resultera i och har ni några planer på att modernisera arbetssättet?

– Vi måste först och främst identifiera var vi har våra brister i arbetet. Utifrån den analysen kommer vi bedöma om det finns moment som behöver förnyas.

Det här är något som varit känt länge, att det finns stora risker vid växlingsarbetet. Hur kommer det sig att ni behöver göra mer analys?

– Arbetsförhållandena ska kontinuerligt ses över och riskbedömas. Det finns all anledning att se över riskanalysen löpande och hålla den levande, inte bara när det sker något.

Har ni förändrat växlingsarbetet på något vis de senaste åren?  

– Ja, vissa förändringar har skett i verksamheten, men i grunden har växlingsarbetet varit detsamma under många år.

Kan personal känna sig säkra i jobbet som växlare?

– Vi ska vara medvetna om att det finns många risker med växlingsarbete. Det kan bli allvarliga konsekvenser om något går fel. Så länge samtliga funktioner har rätt förutsättningar och är säkerhetsmedvetna så ska man kunna känna sig säker och trygg på sitt arbete.

Green Cargo har fram till 2 mars att identifiera och åtgärda eventuella risker i växlingsarbetet på bangårdarna, enligt arbetsmiljöverkets föreläggande. Annars kan företaget krävas på en halv miljon kronor i vite.

Hur kommer ni gå till väga nu?

– Vi börjar med att göra en analys över våra befintliga rutiner och se över om vi har allvarliga brister. Utifrån det kommer vi vidta aktiviteter för att våra rutiner ska leva upp till kraven. Vi kommer göra det här arbetet tillsammans med personalorganisationerna. Deras bidrag är viktigt för oss.