–Han hade kolleger med sig, det var inget ensamarbete. Mer än så vet vi egentligen inte. De utredningar som tillsatts får visa vad som hände, säger Jerker Åkesson, arbetsmiljöansvarig för Seko på Green cargo.

Dödsolycka på bangården i Borlänge

Nyhet

Oerhört tragiskt

Tf HR-direktör Michael Jansson säger i en kommentar att arbetet på bangården, att koppla vagnar, är riskfyllt och tungt.

–Det är oerhört tragiskt när en medarbetare dör på sitt arbete och vi gör allt vi kan för att det inte ska hända, ändå händer det, säger han. Vid varje tillbud och olycka tar vi reda på fakta som vi lär oss av och som kan förbättra våra säkerhetsrutiner.

För Green cargo är det andra dödsolyckan vid bangårdsarbete i år. I januari omkom en förare när han växlade vagnar på en bangård i Bastuträsk. Den olyckan har utretts av Trafikverket som menar att den berodde på dålig snöröjning. Arbetsmiljöverket har ännu inte fattat beslut om någon av de inblandade ska åtalas för arbetsmiljöbrott.

Ser över arbetssättet

–Efter Bastuträsk ser vi över vårt arbetssätt. Vi har en grupp med arbetsmiljöansvariga som har på sitt bord att se över hela vagnparken, för att bland annat göra det säkrare att åka på vagnarna, säger Jerker Åkesson. De vagnar som inte håller måttet ska vi inte använda.

Han påminner om att hanteringen av vagnarna när de kopplas samman ser ut på samma sätt  som på 1800-talet.

–Det finns tekniska möjlighet att automatisera, men det förutsätter att hela Europa gör det, säger han.

Arbetsgruppen ser också den tekniska utrustningen och den yttre miljön på bangårdarna.

–Personalen ska kunna röra sig säkert vid  spåren.