Ha kollegor tillgängliga om du kan

Om det är möjligt – undvik att jobba ensam. Även om du är bra på att klara hotfulla situationer så minskar dina möjligheter när kollegor inte kan backa upp dig. Om du måste jobba ensam – ha en strategi i beredskap. Du behöver fysiskt kunna ta skydd, larma och i värsta fall lämna platsen om en person skulle angripa. Följ arbetsplatsens rutiner  – sådana ska finnas.

På vissa arbetsplatser går det inte att lämna platsen. Då är det viktigt att kunna agera fysiskt med olika ingripandetekniker så att du kan ta kontroll över situationen.

Lita inte bara på utrustning

Det är bra att det finns överfallslarm och kameror på en arbetsplats där anställda ofta blir utsatta för hot. I Kriminalvården får man också bära vapen som batong och OC-spray. Men tappar du kontrollen över ditt vapen kan det riktas emot dig. Och om du inte hinner trycka på larmet är det poänglöst. Den som ser dig på en övervakningskamera kanske inte kan hjälpa förrän efter en situation är över. 

– Jag tror att det är livsfarligt att bara hänga på sig ett larm och lita på att det ensamt ska räcka, säger Carlos Stråberg Romero.

Carlos Stråberg Romero.

Förebygg hot

Lämna inte negativa besked till hotfulla personer i utrymmen eller i situationer där du lätt blir försvarslös, till exempel när personen du pratar med är i sällskap med en större grupp, eller där det är svårt att ta sig ut snabbt. Om du arbetar på kontor kan det vara bra att inte ha personlig information tillgänglig, som till exempel bilder på familjemedlemmar. 

Läs av personen

Hur du ska ingripa och när du ska backa beror på personen framför dig. Är händerna knutna, kroppen spänd och andningen snabb? Kroppsspråket och tonen kan avslöja om en person är i affekt. Försök lugna ner situationen, men var beredd på att lämna rummet.

Tänk på tonen

Lågaffektivt bemötande är en metod som har börjat ifrågasättas. Men använt på rätt sätt fungerar det påfallande ofta. Försök att avleda uppmärksamheten från det som retar upp personen. Tänk på att behålla ditt eget lugn när personen framför dig brusar upp. Ta udden av eventuella hot.

– Om någon säger ”jag ska döda dig”, så kan man börja med att vända på det. Svara ”Jaha, du säger att du tänker skada mig?” I många fall tar personen redan där tillbaka vad som har sagts, säger Carlos Stråberg Romero.

– Behåll lugnet när den andra personen blir arg. Det kan ha stor betydelse hur du säger något. Om du vill att någon ska lämna en plats – uppmana bestämt i stället för att beordra. Om personen frågar varför, så var artig och svara på det. I nittio procent av fallen kan man faktiskt lösa en situation verbalt. 

– Det gäller att behandla den andra med respekt, men samtidigt vara beredd på att ta skydd och larma om det blir våldsamt. Det är bra att vara två, då kan den ena personen fokusera på att prata och den andra personen kontrollera vad som händer i omgivningen, och vad personen har i händerna.

När prat inte hjälper

När någon väl har börjat ta till våld hjälper det inte att prata. Då ska du sätta dig i säkerhet så snabbt som möjligt och kalla på förstärkning. Det kan finnas situationer där du inte ens ska börja med det som är din primära arbetsuppgift utan att först tillkalla kollegor, vakt eller polis. 

– Om en person är på väg att ta till våld: Backa, hitta en utväg, ta skydd och tillkalla hjälp, säger Carlos Stråberg Romero.

På arbetsplatser där det inte går att skydda sig genom att backa behöver man kunna försvara sig fysiskt. 

Var förberedd på våld

– Arbetsplatsen ska ha rutiner för vad du ska göra när någon blir våldsam. Men det är viktigt att få en utbildning där man får öva på scenarier som kan inträffa i samma miljö som du jobbar i. Då hinner du tänka igenom allt i förväg.

– Alla reagerar olika i våldsamma situationer. Det finns ingen ”one size fits all” för hur man ska hantera det. Blir man utsatt går kroppen in i ett ”fight or flight”-läge, gör sig redo att springa eller försvara sig. Det behöver man vara förberedd på. Men är man det klarar man situationen bättre.

– Personligen tror jag att man bör kunna lite självförsvar också, tillräckligt för att kunna ta sig ur ett grepp och springa ut. Kan man det blir man säkrare och bättre på att hantera situationer verbalt också.