Slarv med snö­röjning orsakade dödsolycka

Nyhet

Orsaken till att tåget spårade ur var att det låg is och snö kvar på spåret när tåget skulle växlas in till timmerterminalen i Bastuträsk. Enligt Haverikommissionen och Trafikverket lyfte isen hjulaxeln på den vagn som gick först i färdriktningen och vagnen spårade ur.

Lokföraren kunde inte hålla i sig

Lokföraren som stod på den första vagnen och radiostyrde loket, som gick längst bak, föll av och hamnade under vagnen. Han avled senare av sina skador.

En bidragande orsak till att lokföraren föll av var att vagnens handtag var inböjt och att han inte kunde hålla i sig tillfredsställande, enligt Haverikommissionen. Dessutom var fotsteget som han stod på halt i sidled.

Att spåret och växeln var fullt av snö och is berodde på att Infranord, som ansvarade för snöröjningen i området, inte röjt på flera dygn, trots att det snöade och i övrigt var svåra förhållanden. Infranord, som hade ansvar för snöröjningen på Trafikverkets uppdrag, har uppgett till Haverikommissionen att det inte fanns tid att röja alla växlar och spår.

Ingen arbetsledare på plats

Haverikommissionen menar att Infranord visade flera brister i arbetet. Dels saknade en systematisk planering av snöröjning, dels saknades arbetsledning på plats i Bastuträsk under den tid som olyckan inträffade.

Efter dödsolyckan: Samma sätt att jobba som på 1800-talet

Nyhet

Av Haverikommissionens rapport framgår också att Infranords personal och arbetsledning inte arbetade efter den så kallade Vinterhandboken, som Trafikverket tagit fram som som stöd för entreprenörerna. Istället har personalen gått på sin erfarenhet.

Haverikommissionen uppmanar Trafikverket och Infranord att säkerställa att snöröjningen fungerar så att spår och växlar är farbara även under svåra väderförhållanden.

Haverikommissionen kritiserar Green cargo för att lokföraren inte hade med sig en larmtelefon, vilket fördröjde räddningsinsatsen. Det var istället en arbetskamrat som upptäckte olyckan.

Green cargo polisanmält

I december lämnade Arbetsmiljöverket in en polisanmälan mot Green cargo, där lokföraren var anställd. Vad Arbetsmiljöverket anser att Green cargo begått för brott är sekretessbelagt. Inte heller åklagaren vill avslöja vilken brottsmisstanke som finns mot företaget.

Arbetsmiljöverket har tagit del av Haverikommissionens utredning och den kritik som förs fram mot Infranord. Arbetsmiljöverket kan dock inte agera mot Infranord.

–Vi kan bara agera mot arbetsgivaren, som har arbetsmiljöansvar för den som omkom. I det här fallet Green cargo, som vi valt att polisanmäla, säger han.