Annonsbolag för LO Mediehus från 1 januari 2024:  

Rabalder Media
kontakt@rabaldermedia.se
010-188 09 09

Läs mer om att annonsera i Sekotidningen här.

Tidningen har en TS-upplaga på 97 600 exemplar och utkommer 5 gånger per år. Tidningen är momsbefriad.

Utgivningsplan 2024

Nummer 1: 16 februari.
Nummer 2: 19 april.
Nummer 3: 10 juni.
Nummer 4: 20 september.
Nummer 5: 22 november.