Vill du annonsera? Ta kontakt med AdSales

AdSales Group AB
Kontaktperson: Ehsan Dadiar
Tel: 08 580 80 414
E-post: ehsan@adsales.se
Webb: www.adsales.se

Tidningen har en TS-upplaga på 101 500 exemplar och utkommer 5 gånger per år. Tidningen är momsbefriad.

Utgivningsplan 2023
Nummer 1: 17 februari.
Nummer 2: 28 april.
Nummer 3: 16 juni.
Nummer 4: 22 september.
Nummer 5: 24 november.