Vill du annonsera? Ta kontakt med AdSales

AdSales Group AB
Kontaktperson: Kajsa Bogstedt
Tel: 08 400 28 651
E-post: kajsa@adsales.se
Webb: www.adsales.se

Tidningen har en TS-upplaga på 101 500 exemplar och utkommer 5 gånger per år. Tidningen är momsbefriad.

Utgivningsplan 2022
Nummer 1: 11 februari.
Nummer 2: 8 april.
Nummer 3: 3 juni.
Nummer 4: 2 september.
Nummer 5: 4 november.