Enligt Arbetsmiljöverket följer inte Green cargo Arbetsmiljöverkets föreskrifter när det gäller växlingsarbeten.

– Vi kan inte se att man har riskbedömt det här arbetet, säger Paul Keenan, arbetsmiljöinspektör vid Arbetsmiljöverket.

14 olyckor

Arbetsmiljöverket har utrett dödsolyckan i november 2018 på bangården i Borlänge. Det myndigheten sett är att det förekommer en rad allvarliga risker i växlingsarbeten generellt. Bland annat eftersom arbetstagare befinner sig inom eller nära i områden där det de riskerar att klämmas eller krossas av vagnar.

Sedan 2012 har ett tiotal allvarliga tillbud inträffat vid växlingsarbeten på Green cargo, ett tiotal olyckor, samt fyra dödsolyckor.

Den senaste dödsolyckan skedde i början av november i Piteå. En 60-årig radioloksoperatör stod längst bak på ett backande tåg när han klämdes ihjäl vid en kollision med en lastbil.

Vi vill också att man ska förstå att en arbetstagare inte kan bära all säkerhet själv. Man måste också kunna ha dåliga dagar.

Paul Keenan

Varken vid dödsolyckan i Bastuträsk i januari 2018, eller på bangården i Borlänge fanns något system för att undersöka och riskbedöma arbetsuppgifterna vid växlingsarbeten, enligt Arbetsmiljöverket.

– Det här måste företaget jobba vidare med, säger Paul Keenan.

Enligt Green cargo är de rutiner och riskbedömningar som gjorts tillräckliga.

En halv miljon

Arbetsmiljöverket håller inte med och har därför lagt ett föreläggande om vite på en halv miljon kronor för få företaget att agera, kartlägga risker på alla bangårdar i landet där växlingsarbete förekommer.

– Vår ambition är att genomföra en större inspektion som inkluderar alla järnvägsföretag som håller på med växlingsarbete, så det blir lika inom hela branschen. Det här är en bransch som är väldigt van att göra som man tidigare gjort och menar att det sker på ett säkert sätt. Men jag anser att det inte stämmer. Det händer saker ändå och det sker inte korrigeringar i tillräcklig stor utsträckning.

– Vi vill också att man ska förstå att en arbetstagare inte kan bära all säkerhet själv. Man måste också kunna ha dåliga dagar. Där vill vi att branschen flyttar fram positionerna, säger Paul Keenan.