Vad händer i kroppen när man arbetar natt eller skift?

Så klarar du av det skadliga nattarbetet

Hälsa

– Nattarbete innebär att man arbetar mot kroppens drivkrafter. Människan är gjord för att sova på natten och vara vaken på dagen.

Är kroppen anpassad för att klara natt­arbete?

– Kroppen klarar nattarbete bättre än många tror, men det är stora individuella skillnader.

Är rent nattarbete bättre än blandade skift med nattjobb, dagjobb och kvällsjobb?

– Rent nattarbete är jobbigast och även om många anpassar sig till viss del måste de flesta gå emot kroppens drivkrafter. Så få nattpass som möjligt är bäst.

Är återhämtning viktigt?

– Den är helt avgörande. En person som ska klara nattarbete bra måste klara av att sova ordentligt på dagen. Kan man inte det blir det ohållbart. I värsta fall kan man få kroniska sömnstörningar. De som klarar av att återhämta sig snabbt är de som klarar nattarbete bäst.

Så klarar Rena av nattjobbet på häktet

Hälsa

Hur ska man äta under natten?

– Så lite som möjligt och inga stora måltider om man inte måste. Att äta oregelbundet stör ämnesomsättningen med risk för hjärt- och kärlsjuk­domar som följd.

Vilka andra nackdelar finns det med nattarbete?

– Utöver de jag redan nämnt så påverkas det sociala livet. Man kan inte träffa sina vänner lika enkelt, man blir lätt ensammare och har svårt att följa med på kurser och annat. Ett bra schema är viktigt så att återhämtningsdagarna blir rätt utspridda. Och att man arbetar så få timmar i veckan som möjligt.

Hur ser en optimal återhämtning ut?

– Du bör sova minst sex timmar mellan nattpassen, gärna mer. Men om du ska vända till dagpass nästa dag är det bättre att sova kortare under dagen så att det blir lättare att somna i tid på kvällen.

Vad ska man göra om sömnen rubbas? Att man inte kan somna när man kommer hem och hamnar i en ond cirkel?

– Ibland får man helt enkelt gå över till ett dag­schema om det är möjligt eller försöka arbeta med KBT-sömnstrategier.

Finns en fara att man tar till sömntabletter?

– Sömntabletter kan behövas någon gång, men det ska helst vara en kortsiktig lösning.

Finns det några fördelar med nattarbete?

– De som har förkortad arbetstid får fler lediga dagar och därmed bra förutsättningar att genomföra fritidsaktiviteter. Det är extra bra om man passar på att vara utomhus och röra på sig.