Nu har Green cargo ändrat sig. Sedan 1 februari har Thomas Holm jobbet som arbetsmiljöchef.

Just nu är det diskussionerna i Åkbarhetsgruppen och arbetet med att ta fram en ny riskanalys av radiolokskörningen som är viktigast. Kraven från Arbetsmiljöverket efter olyckan i Bastuträsk tas på största allvar, enligt Thomas Holm.

Säkerheten på bangården

Per kom aldrig hem efter jobbet på bangården

Nyhet

Granska radioloksarbetet

– Vår ambition är att göra ett omfattande arbete som går att applicera på hela verksamheten, inte bara i Bastuträsk. Arbetet pågår och vi är inte färdiga. Jag vill lyssna på medarbetarna och skyddsombuden för att få deras syn på hur vi kan förbättra vårt arbetssätt.

Säkerheten på bangården

Bangården skördar liv

Reportage

Än så länge är det radioloksarbetet som granskas, enligt Thomas Holm. Dödsolyckan i Borlänge har inte lett fram till några krav. Arbetsmiljöverket och Polisen är inte klara med sina utredningar.

– Det var en oerhört tragisk olycka. Vår egen utredning gav tyvärr inga svar på vad som hände, säger han.

”Säkerhetskulturen viktig”

Företaget hade två dödsolyckor förra året. Trenden är att antalet olyckor minskar, trots ökade volymer. Arbetsmiljöverkets olycksstatistik över hela branschen ger samma bild.

– Jag tror det beror på att vi arbetar systematiskt med arbetsmiljön, och det ska vi fortsätta med. Jag tror också på att utveckla säkerhetskulturen. Vi kan ha hur många rutiner som helst, men om inte medarbetarna tror på arbetsmiljöarbetet så försvinner säkerhetstänkandet, säger Thomas Holm.