Vad är kvartsdamm?

Kvarts är en mineral som huvudsakligen består av kisel och syre, och finns i vanliga bergarter som granit, sandsten och gnejs.

Är kvartsdamm farligt?  

Ja, respirabelt kvartsdamm innebär att kvartspartiklarna i dammet är små nog att nå djupt ner i lungorna. Att andas in kvartsdamm är farligt eftersom kvarts har en väldig hårdhet och motståndskraft. Kroppen har svårt att göra sig av med partiklarna.

Vilka sjukdomar kan kvartsdamm orsaka?  

Kvartsdamm kan orsaka flera allvarliga besvär och sjukdomar. Bland annat andningsproblem, KOL, lungcancer och den obotliga lungsjukdomen silikos (stendammslunga).

På vilka arbetsplatser finns kvartsdamm?  

Kvartsdamm finns exempelvis inom bygg- och anläggningsbranschen, asfaltverk, gruv- och stenindustrin, stålverk och gjuterier, och flera andra arbetsplatser.

Hur sprids kvartsdamm?  

Kvartsdamm frigörs vid bearbetning av stenmaterial, betong, tegel, puts och kakel. Kvartsdamm kan spridas vid rivningsarbeten, tunnelarbeten, stenläggning och på flera andra sätt. Det är inte bara arbetstagare som exponeras för kvartsdamm. Hela befolkningen utsätts på olika sätt i trafikmiljön eftersom vägar och gator grusas.

Är byggdamm och kvartsdamm samma sak?

Nej, byggdamm är en bredare term som inkluderar olika typer av damm. Byggdamm bildas när exempelvis mineraliska material som metall, betong och sten, hanteras. Om partiklarna är tillräckligt små klassificeras de som respirabla. Det innebär att partiklarna är små nog att nå djupt ner i lungorna.

Är byggdamm farligt?  

Ja, även små mängder av byggdamm kan skada lungor och luftvägar, orsaka allvarliga hälsoproblem som KOL, astma och cancer. Det kan ta 10 till 30 år innan man blir sjuk.

Vad är min arbetsgivare skyldig att göra?  

Din arbetsgivare måste göra en riskbedömning av arbetsmiljön och undersöka hur du exponeras för kvarts- och byggdamm. Det är deras ansvar att vidta förebyggande åtgärder som att minimera exponeringstiden, se till så att ventilationen är bra och erbjuda personlig skyddsutrustning. 

Kan jag få en hälsokontroll av min arbetsgivare?  

Ja, om du exponeras för kvartsdamm mer än 20 timmar per vecka under sammanlagt minst tre månader per år, samt utsätts för sten- eller kvartsdamm över en viss nivå. Då har du rätt till kostnadsfria läkarundersökningar från arbetsgivaren.

Finns det några särskilda regler?  

Reglerna för arbete med sten- och kvartsdamm är hårt reglerade i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Om du har frågor gällande byggdamm eller kvarts, kan du ta kontakt med facket eller ett skyddsombud på din arbetsplats.

Källa: Arbetsmiljöverket, Internationella cancerforskningsorganisationen IARC