En banarbetare förlorar en del av tummen under arbete på Botniabanan. En annan anställd får frätskador i ansiktet i verkstaden i Kristianstad.

2023 skedde fler än dubbelt så många olyckor på statliga Infranord, som bygger och underhåller järnväg, jämfört med året innan.

Sett till olyckor som leder till sjukskrivning är nivån den högsta sedan 2015.

Olyckorna som ökar

Enligt Per-Ola Axelsson Åhl, arbetsmiljöansvarig vid Sekos förhandlingsorganisation på Infranord, är det en oroväckande trend.

Han konstaterar att framför allt halk- och klämskador har ökat.

– I klämolyckorna är det ofta att man förlorar ett finger eller en tumme, så det är allvarliga kroppsskador, säger Per-Ola Axelsson Åhl.

Per-Ola Axelsson-Åhl, arbetsmiljöansvarig vid Seko på Infranord.

”Ökad arbetsbörda“

Han tror att det finns flera förklaringar bakom ökningen, men mycket pekar på stress.

– Vi har inte sett något annat samband än att personalen har fått en ökad arbetsbörda. Vi har slimmat organisationen genom åren, säger Per-Ola Axelsson Åhl.

Olyckor på Infranord

2023 inträffade 22 olyckor inom Infranord, mot åtta 2022. Här nedan är nio allvarliga olyckor förra året.

Hästveda, Skåne, januari 2023
En bantekniker faller från en spårgående arbetsmaskin. Han förs till sjukhus i ambulans med stor smärta i höften.

Malmsjö, Södermanland, april 2023
En anställd faller från en arbetsmaskin i samband med reparationsarbete. Personen har mycket ont i ryggen. Vid röntgen konstateras frakturer.

Sveg, Jämtland, april 2023
En förare av en hjullastare skadar tummen i samband med att han kopplar bort hydrauliken från grävskopan. Efter tolv dagars svullnad uppsöker han sjukhus och får operera tummen akut, då den konstaterats bruten.

Dorotea, Västerbotten, juni 2023
En bantekniker får ström genom kroppen i samband med felavhjälpning på Inlandsbanan. Han förs till vårdcentral för kontroller och observation. Teknikern får åka hem samma dag.

Björkhagen, Stockholm, juli 2023
En anställd får ström i sig i samband med byte av en övervakningskamera på Björkhagens tunnelbanestation. Personen söker upp sjukvård för kontroll, men är tillbaka på jobbet efter ett dygns vila.

Forsmo-Tågsjöberg, Västernorrland, augusti 2023
Ett spårgående arbetsfordon kolliderar med sista vagnen på ett godståg. Två anställda förs till sjukhus, föraren med ett jack i pannan och passageraren med trolig hjärnskakning och brutna revben.

Töreboda, Västergötland, augusti 2023
En bantekniker klämmer foten under en 120 meter lång räl. Olyckan sker när han tar bort gummiplattor vid rälen, samtidigt som en grävmaskinist flyttar på rälen i andra änden.

Vännäs, Västerbotten, september 2023
En anställd klämmer tummen mellan en släpvagnstrailer och en balk på dragbilen under arbete på Botniabanan. Personen förs till akuten, där det konstateras att tummens yttre del inte går att rädda. Tummen sys ihop och personen sjukskrivs i sex veckor.

Kristianstad, Skåne, december 2023
En slang till en avfettningsspruta brister vid tvätt av en spårriktare. Den anställde får avfettning i ansiktet och upp i näsan. På akuten konstateras frätskador i näsans bihålor, skiljevägg och även i ansiktet. Detta trots att medarbetaren hade både skyddsglasögon och ansiktsvisir under arbetet.

I en olycksanmälan till Arbetsmiljöverket nämns också stress som en orsak till att en bantekniker klämt foten under en 120 meter lång räl.

”Kommunikationen har brustit och stressen varit på lite för hög nivå vilket i sin tur ledde till olyckan”, skriver platschefen.

Infranord: Brister i planering

Fredrik Lithner, operativ trafik- och säkerhetschef på Infranord, ser ingen specifik orsak till att olyckorna ökade förra året.

Men han konstaterar att det har funnits brister i planeringen av arbetsmoment vid flertalet olyckor.

– Till exempel vilken metod man väljer att tillämpa och vilken skyddsutrustning man har, säger han.

Fredrik Lithner i orange reflexjacka och blå skyddshjälm framför en tegelvägg.
Fredrik Lithner, operativ trafik- och säkerhetschef på Infranord.

Mindre tid för banunderhåll

Fredrik Lithner förklarar att Infranord också har fått mer att göra, då det är större efterfrågan på järnvägsunderhåll.

Samtidigt är det mer tågtrafik än tidigare på järnvägen, vilket gör att tiderna för arbete blir kortare.

Det är även brist på personal som har rätt kompetens.

– Då kan det bli tidsbrist i våra projekt och så får vi ett läge där den förebyggande planeringen kan brista. Det ökar riskerna, säger han.

Följer upp olyckor

För att motverka olyckor har Infranord inlett ett par initiativ som ska få anställda att stanna upp och tänka på säkerheten inför arbetsmoment.

Varje olycka och avvikelserapport följs även upp.

– Under första kvartalet 2024 har vi sett att olyckssiffrorna har vänt. Vi hoppas att den utvecklingen fortsätter och att våra initiativ ger effekt, säger Fredrik Lithner.

Samarbete med skyddsombud

Sekos Per-Ola Axelsson Åhl välkomnar initiativen och upplever att Infranord tar frågan på allvar.

– Företaget jobbar aktivt med dessa frågor tillsammans med skyddsorganisationen, men det är som sagt en oroväckande trend, säger han.