Som tidigare medlem i Seko och numera Handels har jag följt med spänning och förväntan på vem som ska föreslås som ordförande för LO.

En som bör vara en självklar kandidat som särskilt fångat mitt intresse är Sekos ordförande, Gabriella Lavecchia.

Jag vill starkt argumentera för varför hon är det bästa valet för att leda LO in i framtiden.

Därför är Gabriella bästa valet

För det första representerar Gabriella en ny generation av fackföreningsledare, vilket är av avgörande betydelse för att möta dagens och morgondagens utmaningar på arbetsmarknaden.

Hennes engagemang för att inkludera och ge röst åt alla arbetstagare, oavsett bransch, kön eller bakgrund, är en kvalitet som är nödvändig för att LO ska förbli relevant och progressivt.

Stor kunskap om arbetslivet

Gabriellas erfarenhet och kunskap om arbetslivet är enastående.

Hon har en gedigen bakgrund inom fackföreningsrörelsen och har arbetat sig upp från gräsrotsnivå till ledande positioner.

Denna insikt och förståelse för arbetares behov är ovärderlig när det gäller att stärka LO:s position och driva förbättringar för våra medlemmar.

Förespråkar mångfald

Vidare är Gabriella en stark förespråkare för jämställdhet och mångfald, vilket är avgörande för att säkerställa rättvisa och jämlika arbetsvillkor för alla.

Hennes vision om ett inkluderande och jämlikt arbetsliv är inspirerande och kommer att vara en stark drivkraft för att främja förändring inom LO och i samhället i stort.