I dagarna rapporterade SVT Nyheter om att Postnords planer på att göra ett nationellt test att dela ut post varannan dag i några orter i landet skjuts upp. 

– Vi ser att det här är en fråga som är viktig att jobba igenom på ett bra sätt. Vi ser just nu även en lite mindre nedgång på breven än vad vi hade planerat för i våra prognoser. Det gör väldigt stor skillnad för vårt ekonomiska resultat. Därför att vi sagt att vi ska fortsätta jobba med frågan och förbereda för ett test lite längre fram, säger Annemarie Gardshol, tillförordnad koncernchef och vd Postnord Sverige, till SVT Nyheter.

Postnord dementerar: ”Testet har inte skjutits upp”. Hurdå? 

Det hela handlar om teknikaliteter. I februari gick Postnord ut med information till anställda på intranätet om att ett test skulle göras efter sommaren. Något som väckte kritik från Seko Posten eftersom facket varken kände till planerna eller hade bjudits in till dialog. Postnord anmäldes för avtalsbrott men efter ett första möte mellan facket och företagsledningen enades man om att inget formellt beslut tagits om när ett test skulle göras.

Däremot har planerna rullat på: Postnord har bland annat varit i kontakt med Post- och telestyrelsen – som först måste godkänna testet – om hur det kan genomföras. Men eftersom det inte funnits något formellt beslut om när ett test ska göras vill nu inte Postnord eller facket beskriva det som att testet skjuts upp.

Nu förstår jag inte, ska ett test göras eller inte? 

Så här svarar Julia Spector, som är press- och internkommunikationschef, på den frågan: 

– Som jag nämnde tidigare har det aldrig funnits något formellt beslut om införande, ej heller om ett test efter sommaren. Det innebär alltså att ett eventuellt test inte har skjutits upp eftersom beslut om ett sådant inte har funnits. Det som finns är ett internt arbete som syftar till att någon gång framöver övergå till en varannandagsutdelning. Det kommer att genomföras i dialog med berörda myndigheter och när vi bedömer att kvaliteten inte kommer att bli lidande. När ett sådant beslut finns kommer vi att meddela detta, säger hon till Sekotidningen.

Varför vill Postnord övergå till glesare postutdelning?  

Det vill Postnord göra för att betydligt färre brev skickas. Behovet av femdagarsutdelning av post är alltså inte lika stort som tidigare i och med digitaliseringen, bland annat skickas brev på mejlen eller till digitala brevlådor. Förra året minskade brevvolymerna i rekordfart.

Varför ska portot höjas? 

 I dag går det inte att höja priset på frimärken på grund av postförordningen som förbjuder höjningar utöver konsumentprisindex (KPI). Men regeringen lämnade under våren in ett förslag för riksdagsbeslut, som gick ut på att möjliggöra en portohöjning. Den 18 juni röstade en majoritet i riksdagen ja till ett ett ändrat prishöjningstak för frimärkta brev.

Kristdemokraterna var det enda partiet som röstade nej. Det innebär att Postnord kan höja portot på frimärken. När det sker är i dagsläget oklart.

Det var Postnords förre vd Håkan Ericsson, som petades från sin post i april, som vädjade till regeringen om att få höja portot på frimärken.

Hur kommer anställda påverkas?

Det kommer bli färre anställda inom Postnord. Seko Postens fackliga utgångspunkt är att brevbärarorganisationer ska bygga på heltidsanställda, en god arbetsmiljö och att eventuella övertaligheter ska lösas med personalomställning. 

– Jag upplever att parterna är överens om denna ambition vilket är en viktig utgångspunkt, har Johan Lindholm, ordförande i Seko Posten, tidigare sagt.

Vad tycker regering och riksdag om glesare postutdelning? 

Sekotidningen gjorde en enkät i mars där en majoritet av riksdagspartierna motsätter sig förslaget att övergå permanent till varannandagsutdelning av post. Läs mer här.

Hawk2 – vad är det?

Det är Postnords stora besparingsåtgärd som går ut på att anpassa grundbemanningen inom brevverksamheten. Antalet anställda kommer bli färre, vilket också har att göra med minskningen av brevvolymer. Läs mer om det här.