Det var i början av januari som statligt ägda Postnord vände sig till regeringen om att ges legala förutsättningar för att höja portot på frimärken med 1 krona – för att hantera en alltmer krisande ekonomi och fallande brevvolymer.

I dag går det inte att höja priset på frimärken på grund av postförordningen som förbjuder höjningar utöver konsumentprisindex (KPI).

Innehåll från extern tjänst

Genom att klicka på knappen godkänner du tjänstens dataskydsspolicy.

Men nu har regeringen lyssnat på vädjan och lämnat in ett förslag för riksdagsbeslut, som går ut på att ändra regleringen som möjliggör en portohöjning.

”Svårt att förstå”

Postnords kommunikationsdirektör Thomas Backteman välkomnar det, men är ändå kritisk.

– Marknaden borde reglera priset. Men om det nu är så att man ska reglera, så är det här förslaget avsevärt mycket bättre än det vi har i dag. Det ger oss en möjlighet att kompensera prismässigt för volymförändringar.

Regeringens nuvarande förslag är gammalt och ingick i en postlagsutredning från 2015. Det skickas nu ut på remiss och ska vara inne till slutet av maj.

Innehåll från extern tjänst

Genom att klicka på knappen godkänner du tjänstens dataskydsspolicy.

– Det gör att regeringen kan tidigast fatta beslut innan sommaren och då kommer vi kunna genomföra förändringen under hösten, säger Thomas Backteman.

Digitaliseringen i Sverige innebär brevtapp och att hela Postnord som arbetsplats står inför stora förändringar. Det finns flera åtgärder på gång för att hantera situationen, bland ska inte de gula brevlådorna tömmas på söndagar.

Seko Posten ser också positivt på förslaget.

– Vi tycker inte det ska vara fri prissättning utan det är bra om konsumentprisindex fortsatt följs men med en möjlighet att justera priset utifrån ett eventuellt brevvolymsfall. När volymerna nu minskar är det inte ologiskt att höja priset med exempelvis en krona, säger Sandra Svensk på Seko Posten.

Stora förändringar

En övergång till varannandagsutdelning är något som Postnord också jobbar för fullt med. En förändring som väntas innebära stora besparingar och många uppsägningar.

– Vi är i ett planeringsstadie och gör en del tester redan och ser över hur vi kan genomföra det här. Vi har inte fattat något beslut hur vi ska göra varannandagsutdelningen, säger Thomas Backteman.