Håkan Ericsson, koncernchef och vd på Postnord, är allvarligt oroad över bolagets ekonomiska situation. I början av januari skickade han ett brev till regeringen.

Det stora bekymret är det minskande antalet brev på grund av digitaliseringen. Förra året var tappet historiskt stort, samtidigt som kostnaderna per utdelat brev ökade. Det innebär att bolaget väntas få en fortsatt ekonomiskt ansträngt läge, enligt Håkan Ericsson.

Samhällsuppdrag

Därför vädjar han om att ges legala förutsättningar för att under hösten kunna höja portot på frimärken med 1 krona. Idag är det inte möjligt på grund av pristaket i postförordningen.

– En prisjustering behöver göras för att vi ska kunna upprätthålla samhällsuppdraget. En krona kommer inte ha stor påverkan på samhället. Ett hushåll lägger idag omkring 200 kronor per år på frimärken.  Det är inte så mycket. Det finns andra prishöjningar som skulle kännas av betydligt mer, säger Håkan Ericsson till Sekotidningen.

Det är oklart vad som skulle ske om portot på frimärken inte kan höjas.

– Men i så fall får vi se över vilka effektivitetsåtgärder som blir nödvändiga.

”Inga illusioner”

Seko Postens ordförande Johan Lindholm menar att det rådande situationen kan påverka anställda.

– Om brevvolymerna fortsätter att kraftigt sjunka har vi inga illusioner om att det inte kommer få några konsekvenser. Men än så länge har vi inte haft några förhandlingar med arbetsgivaren om vad som kommer hända i år.

De senaste åren har Postnord minskat bemanningen i brevverksamheten  – och så väntas det fortsätta framöver.

– Medlemmar som tvingas lämna företaget ska få en bra omställningslösning enligt våra kollektivavtal, samtidigt ska de arbeten som finns kvar vara heltidsanställningar med en god arbetsmiljö.