Anställda meddelades på Postnords intranät den 6 februari. Enligt ett beslut ska post delas ut i några orter i landet varannan dag efter sommaren. Planen är att det ska genomföras över hela landet nästa år.

Johan Lindholm, på Seko Posten, reagerar framför allt på att företagsledningen inte hade, när informationen gick ut, inlett en dialog med de fackliga organisationerna – trots att Seko de senaste veckorna framfört ett behov av det.

Postnords framtid

Beslut om glesare utdelning anmäls som avtalsbrott

Nyhet

– Svaret från arbetsgivaren har varit att de inte varit redo för samverkan. Då blir vi naturligtvis upprörda när det plötsligt dyker upp information på Postnords intranät om att man ska genomföra ett test, säger Johan Lindholm.

Anställda får lämna

Volymtappet och en framtida ändring i utdelningsfrekvensen kommer innebära uppsägningar. Det säger Annemarie Gardshol, som är vd för Postnord Sverige.

– Vi kommer behöva anpassa vår organisation och arbete på ett annorlunda sätt. Det resulterar i att anställda får lämna, vilket vi inte vill hymla med. Men vi ska hantera det på ett ansvarsfullt och schyst sätt. Anställda ska få möjligheter att skola om sig. Till exempel brevbärare till chaufför.

Postnords framtid

Postnord: ”Ansträngt läge – portot måste höjas”

Nyhet

Under andra halvan av 2018 minskade antalet skickade brev i rekordfart. Dessutom redovisade svensk-danska Postnord samma år en brakförlust i intäkter. Digitaliseringen är en stor orsak bakom utvecklingen.

Annemarie Gardshol förstår Seko Postens starka reaktion och har sedan dess haft ett möte – som båda parter beskriver som mycket bra och givande.

– Vi ska nu träffas oftare och hålla varandra uppdaterade. Jag tror alla har accepterat det faktum att allt kan gå snabbt fram. Vi är helt beroende av att hela organisationen är med oss i det här och har de förutsättningar som krävs för att genomföra det här på bästa möjliga sätt.

Flera användarundersökningar har gjorts de senaste åren om brevutdelning fem dagar i veckan. Baserat på resultaten är Postnord, Seko och Post- och telestyrelsen, PTS, ense om att det inte längre finns samma behov som tidigare.

Posten en månad sen – Citymail får hård kritik

Arbetsmiljö

Än så länge har inte testet som Postnord vill genomföra efter sommaren fått grönt ljus. Men Olof Bjurö, chef för postavdelningen på Post- och telestyrelsen, säger redan nu att myndigheten är positivt inställd.

– Testerna måste givetvis, förutom tydlig kommunikation till berörda parter, föregås av noggranna riskbedömningar för att säkerställa att tillförlitligheten i postverksamheten upprätthålls. Det är i sammanhanget också viktigt att framhålla att det sedan länge görs undantag från fem-dagarsutdelning i Sverige på vissa platser, mestadels av geografiska skäl.

Ändring i postlagen

Det är i dagsläget oklart exakt vilka orter eller hur många hushåll som kommer få post varannan dag.

Johan Lindholm på Seko Posten påpekar att det krävs en ändring i postlagen för att kunna göra en permanent ändring i postutdelningen.

– Men det beror samtidigt på hur en eventuell ny produktionsmodell ser ut. Det vet varken vi eller arbetsgivaren i dagsläget.