Enligt ett medinflytandeavtal mellan Seko Posten och Postnord ska arbetsgivaren samverka med de fackliga organisationerna vid idéstadiet när det gäller tänkta förändringar som sker i bolagets verksamhet. Att få tidig information och möjlighet till påverkan i förhandlingar är en grundbult.

Men så blev inte fallet när Postnord nyligen gick ut med information till anställda på intranätet om att man ska genomföra ett test om att dela ut post varannan dag efter sommaren.

Därför kommer facket att lämna in en tvist om brott mot medinflytandeavtalet – något som kan resultera i skadestånd för Postnord.

– Det innebär att vi formellt begärt en tvisteförhandling, för oss är det en principsak, säger Johan Lindholm.

Postnords framtid

Facket rundades i beslut om post varannan dag

Nyhet

Tätare dialog

Han är noga med att betona att de fackliga organisationerna har nu haft ett konstruktivt möte med samverkansgruppen, där huvudskyddsombud, HR-chef och vd för Postnord, Annemarie Gardshol, ingår i.

– Vi sa vad vi tyckte om agerandet, hade öppna diskussioner och kom överens om ett par saker. Bland annat att vi ska ha en tätare dialog för att undvika att något liknande sker framöver.

Postnords framtid

Postnord: ”Ansträngt läge – portot måste höjas”

Nyhet

Ställer krav

Postnords plan är att först genomföra ett test efter sommaren, och sedan införa en permanent förändring i utdelningsfrekvensen i hela landet nästa år – något som först måste få klartecken från Post- och telestyrelsen. På sikt innebär det att många anställda kommer att sägas upp.

– På mötet framförde vi vår uppfattning att framtidens brevbärarorganisationer ska bygga på heltidsanställda och att eventuell personalomställning ska ske ansvarsfullt. Jag upplever att parterna är överens om denna ambition vilket är en viktig utgångspunkt.