Kriminalvården är i starkt behov av personal. Seko Kriminalvård har varnat för risken att tappa erfarna kriminalvårdare på grund av en pressad arbetssituation och dålig löneutveckling.

Nu gör Kriminalvården en lönesatsning på erfaren personal.

Utöver den vanliga löneökningen kommer 500 kronor extra per kriminalvårdare att fördelas på de rutinerade. För frivårdsinspektörer är summan 300 kronor.

Inte garanterade extra pengar

Pengarna läggs i en pott och fördelas ut. Hur mycket var och en får avgörs i lokala löneförhandlingar.

– Om du är duktig i ditt yrke ska du kunna få en löneutveckling så att du känner att du vill vara kvar och fortsätta jobba, säger Ola Nilsson, Kriminalvårdens förhandlingschef.

Lönen kommer inte bara att fördelas efter tjänsteår, utan efter Kriminalvårdens fem lönekriterier. Till exempel arbetsuppgifternas svårighetsgrad.

Seko vill se fler satsningar

Seko Kriminalvård är positiva till satsningen.

– Men vi hoppas att detta kommer att fortgå i ett antal år framåt, så att det inte blir en engångsföreteelse med satsningar på erfarna kriminalvårdare, säger Christer Hallqvist, ordförande för Seko Kriminalvård.

Porträttbild på Christer Hallqvist, som är ordförande för Seko Kriminalvård
Christer Hallqvist, ordförande för Seko Kriminalvård.

Han betonar att det även behöver tas hänsyn till andra befattningar inom Kriminalvården i kommande förhandlingar.

Löneskillnaderna ska öka

Lönesatsningen markerar ett skifte i Kriminalvårdens lönesättning. Löneskillnaderna har länge minskat genom att de som har tjänat mindre har fått större ökning.

Nu behöver skillnaderna öka för att olika typer av personal inom Kriminalvården ska kunna få en löneutveckling.

– Vi behöver åstadkomma en förändring och det här är ett första steg, säger förhandlingschefen Ola Nilsson.

1 oktober höjs lönen för kriminalvårdare

Den 1 oktober 2022 justeras lönerna inom Kriminalvården. Det generella lönepåslaget är 1,8 procent, men alla är inte garanterade löneökningar. Det avgörs från person till person om lönen ska höjas och i så fall med hur mycket, utifrån fem olika lönekriterier: resultat, skicklighet, arbetsuppgifternas svårighetsgrad, uppdrag och befogenhet/ansvar.

Erfarna kriminalvårdare och frivårdsinspektörer kommer att få ett extra lönepåslag utöver den vanliga löneökningen.

500 kronor per kriminalvårdare och 300 kronor per frivårdsinspektör läggs i en pott och fördelas sedan ut bland de erfarna, där vissa får mer och andra mindre lönepåslag. Om du är kvalificerad för att få ett sådant tillägg avgörs i lokala förhandlingar.