Kriminalvården skriker efter personal och gör nu en lönesatsning för att behålla erfarna kriminalvårdare.

Men Mikael Wener, som har jobbat i Kriminalvården i över 40 år, tycker att det krävs mer än höjda löner om myndigheten vill behålla personal.

– Veckoarbetstiden måste ner kraftigt för att folk ska orka i längden med de arbetsuppgifter vi har. Det har inte tillkommit några mer resurser trots att det har blivit mer arbetsuppgifter de senaste tio åren, säger Mikael Wener.

Få erfarna kriminalvårdare

Han jobbar på Kronobergshäktet i Stockholm. Där är det kanske fem, sex kriminalvårdare som är rutinerade i ett arbetslag om 15 personer.

Då tycker han att situationen är bättre på Kronobergshäktet än på andra storstadshäkten.

Nyligen jobbade Mikael Wener på Sollentunahäktet.

– Det är få erfarna kvar. Jag pratar med kollegor över hela landet och det ser riktigt illa ut, framför allt i Stockholmsregionen.

Erfarenhet viktigt för säkerheten

Enligt Mikael Wener är erfarenheten viktig i yrket för att göra säkerhetsmässiga avvägningar.

Först efter 6–7 år i yrket anser han att kriminalvårdare har byggt upp ett självförtroende och fullt ut lärt sig att göra vettiga bedömningar i förhållande till klientelet.

– Det är en arbetsmiljöfråga. De som är erfarna skapar trygghet på jobbet för mindre erfarna. De yngre kan lära sig hur de ska agera i olika situationer och hur de ska närma sig yrket.

Varnar för allvarliga följder

Han anser att avsaknaden av rutinerad personal blir en säkerhetsrisk.

Gisslansituationen på Hällbyanstalten förra sommaren förvånade honom inte.

– Jag är ledsen att säga det, men det kommer att hända något värre. En starkt bidragande orsak är att man inte har tillräckligt erfaren personal, säger Mikael Wener.