Det har varit tuffa år för Kriminalvården med fullbelagda anstalter och häkten som knappt räcker till. Samtidigt har det varit svårt att få tag på personal och pressen har varit stor på de som jobbar inom Kriminalvården i dag.

Läget ser inte ut att ljusna. Kriminalvården planerar att växa med 3 500 fasta häktes- och anstaltsplatser de närmaste tio åren.

För att klara detta behöver det anställas motsvarande 2 500 heltidsanställningar fram till 2025 och minst 4 500 till 2030. Detta i konkurrens om arbetskraft med bland annat Polisen, Försvarsmakten och Migrationsverket.

”Fortsätter vara ett besvärligt läge”

Just nu har Kriminalvården ett 50-tal byggprojekt i gång för att husera det ökade inflödet av intagna.

– Vi kommer fortsätta att vara i ett väldigt besvärligt läge beläggningsmässigt och inte minst har vi utmaningar inom kompetensförsörjning, arbetsmiljöfrågor och rekrytering, säger Kriminalvårdens generaldirektör Martin Holmgren.

Att skapa bättre förutsättningar för att behålla personal är en av de åtgärder som har lyfts fram i myndighetens budgetunderlag för 2023.

Medellönen för en kriminalvårdare är 27 735 kronor i månaden i 2021 års löneläge och många har uttryckt missnöje över sina scheman.

Löner och arbetstider kan ses över

Kriminalvården öppnar nu för att se över både arbetstider och löner för att rekrytera och behålla personal.

– Jag vill just nu inte gå in konkret i vad det skulle kunna handla om. Det är saker som nu kommer att bli föremål för diskussioner mellan arbetsgivare och arbetstagare, säger Martin Holmgren.

Seko är oroade över att ni tappar erfarna kriminalvårdare och tycker att ni måste göra mer för att behålla dem?

– Vi ser samma problematik och behov. Att kunna behålla kompetent och erfaren personal är en otroligt viktig fråga för oss, givet den situation som vi är i och kommer att vara i under många år.

Många anställda vittnar om en pressad situation på anstalter och häkten med hög beläggningsgrad och låg bemanning med mera. Hur tänker du kring det?

– Vi har haft ett väldigt ansträngt läge under lång tid. Så kommer det att vara under de närmaste åren. Då blir det viktigt att vi gör vad vi kan för att säkra en så god arbetsmiljö som möjligt.

Hur gör ni det?

– Vi jobbar nära skyddsorganisationerna, men det handlar också om att rekrytera in nya kollegor. Vi ska säkra att vi är snabbt på med utbildning, så att man känner en trygghet i att det finns utbildad personal. Det handlar också om att ge första linjens chefer större möjligheter att utöva ett gott ledarskap. Vi har många frågor under lupp.

Det är en stor andel visstidsanställda inom Kriminalvården. Hur tänker du kring det?

– Vi har en målmedveten satsning på att öka andelen tillsvidareanställda. Vi behöver också säkra att man så snabbt som möjligt kan göra rejäla utbildningsinsatser. Det handlar också om att vi är träffsäkra i vår rekrytering. Både i de säkerhetskontroller vi gör och i att det är nya medarbetare som verkligen vill jobba hos oss och som är lämpade för uppdraget.