Hur mycket tjänar en kriminalvårdare?

Genomsnittslönen för en kriminalvårdare är 27 000 kronor. Lönen är något högre i Stockholmsområdet och inom Nationella transportenheten (NTE). Det uppger Seko Kriminalvård i maj 2022.

Hur fungerar lönesättningen?

Kriminalvårdare får individuella löner. Lönen påverkas bland annat av hur mycket ansvar du får, arbetsuppgifternas svårighetsgrad och medarbetarens skicklighet.

Lönen påverkas också av hur mycket relevant utbildning kriminalvårdaren har och erfarenhet av jobb inom kriminalvård, säkerhetsarbete, social omsorg, psykiatri samt vård- och omsorgsarbete.

Är lönen olika på häkten och anstalter?

Nej, det är samma lönenivå på häkten och anstalter.

Genomsnittslönen är högre på Nationella transportenheten (NTE). Det beror på att många som arbetar inom NTE i dag har lång erfarenhet och fick ett lönetillägg när enheten startades på 1990-talet. Om någon nyanställs på NTE skiljer sig inte lönen mot de som får anställning på häkte och anstalt.

Är det någon skillnad på kvinnor och mäns löner?

Nej, lönerna är skiljer sig inte mellan könen.

Kan jag höja lönen om jag byter arbetsplats?

Nej, inte i teorin. Men enligt Seko Kriminalvård förekommer det ändå.

Får jag ob-tillägg om jag jobbar nätter och helger?

Ja, då får du ersättning för obekväm arbetstid. Du får olika mycket i ob-ersättning beroende på om du jobbar vardagsnätter, helger eller storhelger.

Du får också extra ersättning om du reser inom jobbet, om resan tar mer än fyra timmar och om du är borta längre än 20 kilometer från din så kallade tjänstgöringszon.

De som arbetar inom nationella transportenheten (NTE) kan få ett resetillägg på 1 500 kronor per månad i stället. Kriminalvårdare på NTE kan också få kompensation beroende på vilken arbetstidsmodell de arbetar efter. Kontakta Seko Kriminalvård för att veta mer.

När höjs lönen för kriminalvårdare?

Den 1 oktober 2022 justeras lönerna nästa gång. Det generella lönepåslaget är 1,8 procent, men alla kriminalvårdare är inte garanterade löneökningar.

Det avgörs från person till person om lönen ska höjas och i så fall med hur mycket, utifrån fem olika lönekriterier.

Källa: Seko Kriminalvård, Kriminalvården