Vad tjänar en kriminalvårdare 2024?

Genomsnittslönen för en kriminalvårdare är 31 800 kronor.

Lönen är något högre i Stockholmsområdet och inom Nationella transportenheten (NTE). Det uppger Seko Kriminalvård i maj 2024.

Hur fungerar lönesättningen?

Kriminalvårdare får individuella löner. Lönen påverkas bland annat av hur mycket ansvar du får, arbetsuppgifternas svårighetsgrad och medarbetarens skicklighet.

Lönen påverkas också av hur mycket relevant utbildning kriminalvårdaren har och erfarenhet av jobb inom kriminalvård, säkerhetsarbete, social omsorg, psykiatri samt vård- och omsorgsarbete.

Är lönen olika på häkten och anstalter?

Nej, det är samma lönenivå på häkten och anstalter.

Genomsnittslönen är högre på Nationella transportenheten (NTE). Det beror på att många som arbetar inom NTE i dag har lång erfarenhet och fick ett lönetillägg när enheten startades på 1990-talet. Om någon nyanställs på NTE skiljer sig inte lönen mot de som får anställning på häkte och anstalt.

Är det någon skillnad på kvinnor och mäns löner?

Nej, lönerna är skiljer sig inte mellan könen.

Kan jag höja lönen om jag byter arbetsplats?

Nej, inte i teorin. Men enligt Seko Kriminalvård förekommer det ändå.

Får jag ob-tillägg om jag jobbar nätter och helger?

Ja, då får du ersättning för obekväm arbetstid. Du får olika mycket beroende på om du jobbar vardagsnätter, helger eller storhelger.

Du får också extra ersättning om du reser inom jobbet, om resan tar mer än fyra timmar och om du är borta längre än 50 kilometer från tjänstestället.

De som arbetar inom nationella transportenheten (NTE) kan få ett resetillägg på 1 500 kronor per månad i stället. Kriminalvårdare på NTE kan också få kompensation beroende på vilken arbetstidsmodell de arbetar efter. Kontakta Seko Kriminalvård för att veta mer.

Vad ligger OB på inom Kriminalvården?

Från och med den 1 oktober 2023 gäller dessa OB-nivåer:

  • OB A (storhelger, nyår, påsk, midsommar samt jul): 131 kronor per timme.
  • OB B (helg) 68 kronor per timme.
  • OB C (Vardagsnatt) 47 kronor per timme.

Hur många timmar är heltid inom Kriminalvården?

Det normala är att vara schemalagd måndag–söndag. Då arbetar man 38 timmar i veckan.

Den som är schemalagd måndag–fredag arbetar 39,30 timmar i veckan.

Det går också att vara schemalagd med flextid måndag–fredag. I dessa fall är veckans arbetstid 39,45 timmar, men med en timbank på 15 timmar som kompensation.

Hur lång utbildning är det för att bli kriminalvårdare?

Det krävs elva veckors utbildning för att bli kriminalvårdare. Du får betalt under tiden.

Vad krävs för att bli kriminalvårdare?

Grundkraven är arbetslivserfarenhet och goda kunskaper i svenska. Tidigare krävdes fullständigt gymnasiebetyg, men det är inte längre avgörande om du har andra yrkeserfarenheter.

När höjs lönen för kriminalvårdare?

Den 1 oktober 2024 justeras lönerna nästa gång, om inte facket och arbetsgivaren kommer överens om något annat datum lokalt.

Det avgörs från person till person om lönen ska höjas och i så fall med hur mycket, utifrån fem olika lönekriterier.

Det generella lönepåslaget är 3,3 procent, men alla kriminalvårdare är inte garanterade löneökningar.

Källa: Seko Kriminalvård, Kriminalvården