Vi delar Seko Vård Syds bild om de stora utmaningarna Kriminalvården har med kompetensförsörjningen.

Vi vet hur hårt våra anställda sliter på häkten, anstalter, i våra transporter, på frivården men även på regionkontoren och huvudkontoret.

Vårt uppdrag, att bidra till ett tryggare samhälle genom att minska återfall i brott, är samhällsviktigt.

Medarbetarna ska känna stolthet över Kriminalvårdens samhällsinsats

Stina Nyström, HR-direktör Kriminalvården

Kriminalvården befinner sig i ett mycket allvarsamt läge som oavsett det måste klara av uppdraget – att ta emot alla som häktas eller som dömts av domstol.

Det finns ingen annan som kan göra det åt oss. En förutsättning för att klara uppdraget är kompetenta medarbetare.

Ser över löner och villkor

Myndighetens kompetensförsörjning är därför mycket angeläget, men påverkas av omvärldsfaktorer som vi som arbetsgivare inte alltid kan styra över.

Vi kan däremot påverka hur vi strukturerar arbetet med kompetensförsörjningen framöver.

Det är högprioriterat. Därför arbetar arbetsgivaren runt om i landet just nu med:

  • Rekrytering. En grundförutsättning för en välfungerande kompetensförsörjning är att det rekryteras ny kompetens. Inom de närmaste åren ska Kriminalvården rekrytera minst 5 000 anställda. Årligen.
  • Att behålla medarbetare. Det spelar ingen roll att vi lyckas rekrytera nya medarbetare om de väljer att lämna oss tidigt. Vi vill öka snittet på anställningstiden. För att göra det måste medarbetarna ha bra villkor och möjlighet till utveckling.
  • Löner och anställningsvillkor. Kriminalvården behöver vara relevant som arbetsgivare i förhållande till arbetsmarknaden. Därför gör vi just nu en översyn av löner och anställningsvillkor. Bland våra olika yrkeskategorier är kriminalvårdare, vår största yrkeskår, den vi tittar särskilt på.

  • Samsyn. Vi som arbetsgivare har tagit och kommer att fortsatta att ta initiativ att söka samsyn med de fackliga företrädarna för att hitta lösningar tillsammans.

  • Arbetstiden. Vi håller med om att det inte är rimligt att medarbetare över tid inte får veta hur man ska arbeta dagen efter. Vi arbetar med att åtgärda detta.

Medarbetarna ska känna stolthet över Kriminalvårdens samhällsinsats. Vi gör skillnad och vårt återfallsförebyggande arbete räddar liv.

Krävs rätt kompetens

För att Kriminalvården ska kunna fullfölja uppdraget och säkerställa en rättssäker verksamhet krävs medarbetare med rätt kompetens på rätt plats i rätt tid.

Detta är verksamhetskritiskt och därför en högt prioriterad fråga.

Som medarbetare inom Kriminalvården ska man kunna ha vettiga arbetstider, få möjlighet att utvecklas inom sitt yrke och veta att det går att få en löneutveckling inom myndigheten.