Lokförare på godståg får sticka ut i skogen om de behöver gå på toaletten. Bland annat vittnar lokförararna Sara Kristiansson och Kajsa Andersson Junkka om det.

I vissa fall kan de också använda toaletter på stationer eller Trafikverkets teknikhus – men tillgången är ofta oklar. Och några toaletter finns inte installerade i loken.

– Det här är en fråga vi tar på allvar och något vi granskar. Vi har fått flaggningar från skyddsorganisationen. Framför allt nu när antalet kvinnliga lokförare ökar, säger Thomas Holm som är arbetsmiljöchef på Green Cargo.

Dricker mindre för att hålla sig

Att installera toaletter i Green Cargos lok är inte ett alternativ, enligt Thomas Holm.

– Utrustar du dem med toamöjligheter så stiger tillverkningskostnaderna, och sedan stiger också kostnaderna för skötseln, eftersom vi skulle behöva hantera fekalietömning av loken. Jag ser inte hur vi ska kunna göra det utan att det påverkar lokeffektiviteten och hållbarheten i vår verksamhet. Som det ser ut idag går loken nästan hela tiden och står ytterst sällan still.

Transportnäringen är utsatt för hård konkurrens, påpekar Thomas Holm.

– En försämrad lokeffektivitet skulle kunna resultera i att vi tappar marknadsandelar. Så det finns förstås en affärsaspekt.

Undviker man att dricka för att inte bli kissnödig så riskerar det att påverka uppmärksamhetsförmågan.

Thomas Holm, arbetsmiljöchef Green Cargo

Att lokförare försöker dricka så lite som möjligt under arbetspasset för att slippa gå på toaletten är inte alls bra, tycker han.

– Kroppen behöver vätska för att hålla sig alert, och det här är en säkerhetstjänst. Så det är bekymmersamt om det är så det ser ut. Undviker man att dricka för att inte bli kissnödig så riskerar det att påverka uppmärksamhetsförmågan.

Thomas Holm är arbetsmiljöchef på Green Cargo.

Kan du ändå förstå att de gör så, för att slippa stanna tåget och gå ut i skogen?

– Faktiskt inte. Vi har såklart en tidtabell att följa, och jag förstår att man vill komma fram i tid. Men det får inte vara på vilken bekostnad som helst.

Är det alltid okej för lokförarna att stanna för en toapaus?

– Ja, absolut. Vi kommer aldrig neka någon att gå åt sidan för att uträtta sina behov. Det kan nog vara så att man känner ett inre tryck från sig själv, att man är rädd att bli försenad och bli tvungen att gå åt sidan för andra tåg.

Diskuterar med Trafikverket

I stället för att installera toaletter i loken vill Green Cargo ge lokförarna så goda möjligheter som möjligt att använda toaletter längs med spåren. Tillsammans med Almega Tågföretagen driver de nu frågan gentemot Trafikverket.

– Utöver de stationer man passerar på vägen, så är det framför allt Trafikverkets teknikhus vi behöver ha tillgång till. Vi anser att de har ett samordningsansvar utmed linjen. Det är där vi lägger vårt största tryck nu, säger Thomas Holm.

Trafikverket har tidigare beslutat att säkerhetsklassa alla teknikhus, och därmed också ta bort all inredning som inte är teknik – däribland toaletter. Bara personer som arbetar med trafikledning och liknande ska ha tillträde till teknikhusen. Men beslutet har orsakat stark kritik, och medan Trafikverket diskuterar med järnvägsföretagen ska teknikhusen få vara kvar.

– Vi har en bra och konstruktiv dialog om att få fortsätta använda de här utrymmena, men framdriften är trög, säger Thomas Holm.

Hur mycket teknikhusen i nuläget används av lokförarna har han svårt att säga.

– Har man behov av att använda trafikhusen så gör man det. Vi har tillgång, nycklar och taggar för att komma in i husen.

Har alla det?

– Det ska vara så. Men jag har fått signaler om att vissa taggar inte fungerar.

LKAB sticker ut – har toaletter i godsloken

LKAB:s malmtåg dras av IORE-lok, där toaletter finns inbyggda. Loken är tillverkade av Bombardier och har levererats i omgångar under 2000-talet.

– Vi värnar våra lokförares arbetsmiljö. Lokförarna har varit med och bestämt, och det var ett önskemål att det skulle finnas toaletter i loken, säger Anders Lindberg, presschef på LKAB.

  • När loken byggdes planerades en bekvämlighetsinrättning in i maskinrummet, vilket fungerar bra platsmässigt i IORE-loken. Ett system utan färskvatten valdes för att undvika frysning och minska underhållsbehov.
  • Den första lokserien (2000 – 2004) utrustades med toalettsystemet Pacto där avföring plastas in och förvaras i en uppsamlingssäck, vilket kan leda till dålig lukt i maskinrummet.
  • Den andra och tredje lokserien utrustades i stället med Cinderella, en specialanpassad förbränningstoalett, där det bara blir aska kvar att tömma. Detta är dock dyrare och förbränningsgaserna gör att det krävs ett rör till utsidan av loket.
  • När loken moderniseras byts alla Pacto-toaletter mot Cinderella.

Källa: Christoph Domay, lokingenjör på LKAB Malmtrafik

Thomas Holm är medveten om att vissa stationer har blivit låsta, så att det inte går att gå in och använda toaletterna där.

– Det är inget vi får oss tillhanda, utan plötsligt är det stängt. Och då är en toalett plötsligt borta som vi tidigare hade tillgång till.

Finns det någon sammanställning av var det finns toaletter som lokförarna kan använda?

– Inte som jag känner till, men det är ett bra inspel. Vi har begärt en inventering av var det finns toaletter av Trafikverket. Så den kartan är under framtagande, men det är Trafikverket som ska tillhandahålla den.

Sekotidningen har sökt ansvariga på Hector Rail, och fått följande mejlsvar: ”Vi har inte möjlighet att ta en intervju kring detta, men vi är medvetna om frågan och har en dialog med Trafikverket kring bästa lösningen.”