Ett lätt snötäcke låg på marken den 1 november 2019. Det var gryningsljus, men fortfarande mörkt. Solen skulle gå upp först klockan 07.22.

06.20

Klockan var 06.20 när två erfarna anställda på Green Cargo påbörjade ett växlingsarbete ut mot Smurfit Kappas fabriksområde från bangården i Piteå.

Men den här dagen skulle en av dem inte se solen gå upp.

De var både utbildade radioloksoperatörer och signalgivare, och turades om att sköta de olika arbetsuppgifterna när de arbetade tillsammans.

06:22

Godståget bestod av en timmervagn och femton vagnar lastade med returfiber. Klockan 06.22 backade radioloksoperatören och signalmannen in vagnarna på pappersbruket.

Signalmannen åkte på sista vagnen längst bak, som i detta fall var den främsta vagnen. Han stod på ett trappsteg – helt oskyddad och höll i en dosa som skickade en signal till radioloksoperatören som befann sig i mittersta delen av tågsättet.

Signalen skickas så länge godståget backar. Om signalmannen släpper på en knapp ska tåget bromsas.

Fakta

Radioloksoperatör fjärrstyr/kör tåget

Signalgivare/signalman åker längst fram och ska ha uppsikt i rörelseriktningen. Hen har ständig kontakt med radioloksoperatören via växlingsradio.

Växling är ett färdsätt för att flytta spårfordon, och utförs vanligtvis på bangårdar. Ofta innebär arbetet tågbildning, att rangera om, det vill säga sätta ihop vagnar.

Samtidigt åkte en lastbil med ett släp parallellt med tågspåret. Godståget kom i motsatt riktning, alltså mot lastbilen.

Lastbilsföraren, som menar att han inte såg godsvagnarna, bestämde sig för att korsa spåret för att komma till den plats där han skulle tappa sin last med sågspån. Det var en obevakad järnvägskorsning, som varken hade bommar eller ljus- eller ljudsignal.

Korsningen var endast märkt med ett så kallat kryssmärke, som varnar för korsning med järnväg eller spårväg med ett eller flera spår. Några lampor vid spåret var trasiga – vilket skulle ha åtgärdats månaden innan, men inte gjorts av Smurfit Kappa.

06:24

Olyckan skedde snabbt. Då hade klockan slagit 06.24.

Radioloksoperatören har berättat i efterhand hur det sprakade till i radion. Han uppfattade det som att hans kollega ville säga något. Påbörjade samtidigt en inbromsning, men kände snabbt att vagnarna kolliderat med något.

Han försökte nå signalmannen på radion, men fick inget svar. Därför sprang han fram. Där såg han sin kollegas ben fastklämda mellan vagnen och lastbilen.

Signalmannen avled på plats.

06:27

Klockan 06.27 larmades 112 av Smurfit Kappa. Räddningstjänst och polis var på plats cirka 12 minuter senare.