Trafikverkets beslut innebar att flera hundra toaletter skulle plockas bort med början den första juni i år. Orsaken är att teknikhusen ska säkerhetsklassas och enbart personal med särskild behörighet ges tillträde. Trafikverket anser inte heller att det är verkets ansvar att tillhandahålla toaletter till företagens anställda.

Beslutet väckte starka reaktioner i de företag som underhåller järnvägen. Bristen på toaletter är redan akut ute längs spåren och beslutet att stänga skulle göra det ännu svårare att hitta en toalett.

Skjuts fram

Kritiken ledde till en diskussion mellan företagen och Trafikverket om en lösning.

Under tiden får toaletterna vara kvar.

–Stängningarna har skjutits fram. Hur länge är oklart. Samtal pågår med järnvägsföretagen, mer än så kan jag inte säga just nu, säger Bengt Olsson, kommunikationschef på Trafikverket.

Sekotidningen rapporterade om stängningarna i april i år och många anställda vittnade då om svårigheterna att hitta toalett längs banan. Trafikverkets beslut att ta bort toaletterna i teknikhusen skulle ytterligare försvåra situationen, ansåg många.