Orsaken till stängningen är att Trafikverket stärker det så kallade skalskyddet och säkerhetsklassar samtliga teknikhus. Framöver ska det enbart finnas teknik, som ställverk, i husen och all annan inredning ska bort. I dag finns toaletter och ibland även pausrum med mikrovågsugn och liknande.

–Det ska vara personer som arbetar med trafikledning och liknande som ska ha tillträde till husen i fortsättningen, inte de som arbetar med basunderhåll, säger Bengt Olsson, Trafikverkets presschef.

Kan bli 10 mil mellan toaletterna

Första beslutet om detta togs 2019.

Idag finns cirka 500 teknikhus runt om i landet, hur många av dem som har toalett och pausutrymmen är oklart, men mellan Norrköping-Nässjö, finns 20 stycken, till exempel.

På den sträckan är det Strukton som har underhållskontraktet och där kommer personalen hänvisas till offentliga toaletter till att börja med.

Det är skönt för många lokförare att veta var de kan sitta ner och vila och utföra sina behov. Nu blir det svårare.

Johan Mähler, skyddsombud NRC

I norra Sverige kan det bli 10 mil mellan toaletterna, när förändringen är genomförd, enligt Per-Ola Axelsson Åhl, arbetsmiljöansvarig för Seko på Infranord.

Han tror att det även är av ekonomiska skäl som Trafikverket lägger ner toaletterna. Det är en kostnadsfråga att ta hand om värme, vatten och avlopp, menar han.

Trafikverket fixar inte nya

–Samtidigt måste branschen lösa frågan, eftersom det är ett krav i föreskriften om arbetsplatsens utformning att det ska finnas toaletter inom rimligt avstånd.

Dessutom pekar Per-Ola och Johan på att behovet av toaletter ibland är ännu större för kvinnor, särskilt när de har mens. Om branschen ska locka till sig fler kvinnor måste toafrågan lösas på ett bra sätt.

Bengt Olsson säger att det är Trafikverkets uppfattning att varje entreprenör ska ordna toaletter och lunchrum till sin personal.

I Västernorrland, där Johan Mähler arbetar, finna en handfull teknikhus som i dag används av personal från olika företag för toalettbesök och liknande. Såväl fast anställda som tillfälliga kan använda husen.

”Privatisering av toaletter”

–Det är skönt för många lokförare att veta var de kan sitta ner och vila och utföra sina behov. Nu blir det svårare, säger Johan och fortsätter:

–Om varje företag har sina egna toaletter skapar det problem för alla som rör sig mellan olika områden, projektanställda och liknande, säger Johan Mähler.

–Det blir en privatisering av toaletterna som försvårar för alla. Du kan inte ha nycklar eller taggar till alla olika bolags bodar.

Trafikverket har inte tänkt igenom detta.

Per-Ola Axelsson Åhl, arbetsmiljöansvarig Seko Infranord

NRC har egna toaletter utplacerade, men för att det ska täcka tillräckligt stort område behövs även Trafikverkets hus.

Som skyddsombud oroar han sig också för att det blir sämre tillgång till första-hjälpen-utrustning om alla företag låser om sig.

–Jag skadade mig en gång när jag var i Lysekil, långt hemifrån, och hade turen att det fanns första-hjälpen-kit i ett av Trafikverkets hus, som jag har nyckel till, säger han. 

Strukton vill påverka

Att personal hänvisas till bensinmackar eller andra ”offentliga toaletter” fungerar inte alltid så bra, berättar Per-Ola Axelsson Åhl.

–Vi skulle gå på Statoil-mackar ett tag, men det blev stopp sedan det var massor av infranordare som sket på toaletterna utan att samtidigt handla eller tanka. Det hade man inte tänkt på.

Teknikhusen har ofta två delar en inre och en yttre del där det är den yttre som har toalett och liknande, och det är det inre som man vill skydda.

–Trafikverket har inte tänkt igenom detta, inte ens all deras personal kommer att vara säkerhetsklassade och ändå komma in. Det gäller servicepersonal av olika slag.

Att man en gång i tiden byggde toaletter och pausrum i eller i anslutning till teknikhusen hade att göra med att arbetet med bland annat trafikledning var mer fysiskt och lokalt.  

Infranord vill inte kommentera hur företaget ska lösa frågan om toaletter, skriver arbetsmiljöchef Örjan Alvén i ett meddelande till Sekotidningen.

Struktons arbetsmiljöansvarige Peter Arozenius skriver i ett mejl att företaget inte varit delaktiga i något beslut att stänga toaletter. ”Däremot kommer vi att göra vad vi kan för att påverka Trafikverket att fatta beslut som gagnar arbetsmiljön för alla som arbetar i spårmiljön.”