Sekotidningen har tidigare rapporterat om det schemakaos som har uppstått på SJ efter bytet av planeringssystem. Nu har Sekos skyddsombud lämnat in fyra så kallade 6:6a-anmälningar till Arbetsmiljöverket eftersom de inte får gehör hos cheferna.

– Vi vill att cheferna ska ta sitt ansvar. De måste inse att det är en jättedålig arbetsmiljö och att det inte bara går att skylla på att ett system är nytt och att man behöver en inkörningsperiod, säger Camilla Pettersson som är lokförare i Gävle och Sekos ersättande huvudskyddsombud på SJ.

Anmälningarna rör olika problemområden som har uppstått vid planeringssystemets införande. Det handlar om bristande insyn i schemaläggningen, körlärare som inte längre har någon flexibilitet och handlingsplaner och riskanalyser som inte fullföljs.

Det är en uppgivenhet som jag aldrig har varit med om förut. Det är en hel del tårar, sjukskrivningar, uppsägningar och stress

Camilla Pettersson, ersättande huvudskyddsombud på SJ

Svår situation för föräldrar

Enligt en anmälan kan föräldrar inte längre planera barnomsorg eftersom det är så kort framförhållning. Den 15:e varje månad får anställda sitt schema för nästkommande månad.

Schemat kan innehålla flera dagar utan angivna arbetstider och arbetstider kan ändras dagen innan ett nytt arbetspass. En anställd kan gå från att ha planerad tjänstgöring 14.00–22.00 till att i stället få en tur som ligger 03.00–11:30.

– Det har gjort att föräldrar som jobbar hos oss har väldigt svårt att se om sin barnomsorg. Fritids vill ju till exempel ha in scheman i god tid, och vi kan tyvärr inte ge dem det, säger Camilla Pettersson.

Så mår SJ:s anställda av schemakaoset

Nedan listas några av de konsekvenser som Sekos skyddsombud har identifierat till följd av SJ:s nya planeringssystem:

  • Föräldrar kan inte planera med barnomsorg och familjeliv.
  • Svårt att planera ett socialt liv.
  • Enbart två dagar i månaden man kan planera sociala kvällsaktiviteter (lördagar på ledig helg).
  • Sömnproblem.
  • Magproblem.
  • Irritation och negativitet mellan kollegor.
  • Ökade sjukskrivningar, ej kopplade till Corona.
  • Utmattningssymptom.
  • Högt blodtryck.
  • Lokförare väljer att avsluta sin anställning på SJ AB.

Källa: Framställan till SJ AB enligt AML 6 kap 6a§

Planeringssystemet ritar även väldigt långa turer så att anställda kan tvingas vara hemifrån i 30 timmar.

Sekos skyddsombud har under lång tid lyft farhågor kring planeringssystemet och även tidigare anmält SJ till Arbetsmiljöverket. Trots detta har de konsekvenser som varnats för infriats, enligt de fackliga företrädarna som ser sina kollegor må dåligt.

– Det är en uppgivenhet som jag aldrig har varit med om förut. Det är en hel del tårar, sjukskrivningar, uppsägningar och stress, säger Camilla Pettersson.

”Jag äger inte längre min fritid”

Camilla Pettersson känner själv av stressen.

– Det jag mår sämst av är att inte länge ha någon framförhållning. Jag äger inte längre min fritid, jag kan inte tacka ja till en middag eller ett event, säger hon.

Som för många andra kollegor har det varit svårt att planera julen. Eftersom Camilla Pettersson fick avslag på en ledighetsansökan som lämnades in för ett år sedan blir det till att jobba.

– Det går fortfarande att få ledigt med kort varsel, men det kan bli veckan innan. För mig som har familj väldigt långt borta är det inte aktuellt att vänta så länge.

SJ kommenterar att de är medvetna om konsekvenserna som har uppstått vid bytet av planeringssystem och arbetar för fullt för att lösa problemen. Läs mer om detta här.

Vad är en 6:6a-anmälan?

Om du upptäcker att din arbetsgivare inte gör något åt en riskfylld arbetsmiljö kan du som anställd vända dig till chefen och be om åtgärder. Om det inte hjälper kan skyddsombudet lämna in en formell begäran om åtgärder enligt arbetsmiljölagens 6 kapitel paragraf 6a. Det brukar kallas 6:6a-anmälan. Den ska ha en tidsgräns och om arbetsgivaren inte svarar inom den gränsen eller om svaret inte är tillräckligt kan skyddsombudet gå vidare med en anmälan till Arbetsmiljöverket.

För att Arbetsmiljöverket ska kunna ingripa måste anmälan ha gjorts på rätt sätt och de risker som tas upp måste finnas i arbetsmiljölagen. Om Arbetsmiljöverket bestämmer sig för att gå vidare görs i regel en inspektion.