Anders Gustavsson är facklig företrädare och suppleant i Green Cargos bolagsstyrelse och turlistansvarig i Seko Green Cargos styrelse.

Han sitter med i ett forum där Seko förhandlar med Green Cargo om turer och scheman, och där kommer även frågan om toalett-tillgång för lokförarna in.

– I september anmälde vi att vi vill se en lösning på toalettfrågan för våra medlemmar. Vi har ett tryck från medlemmarna att få löst den här frågan, säger Anders Gustavsson.

Vill att Green Cargo pressar på Trafikverket

Att lokförarna fortfarande år 2022 behöver gå ut i skogen för att uträtta sina behov är inte acceptabelt, anser Anders Gustavsson. Bland annat vittnar lokförararna Sara Kristiansson och Kajsa Andersson Junkka om det.

– Man kan vara risig i magen, ha blåskatarr, ha menstruation. Sker det en urspårning eller liknande så riskerar du att bli sittande mitt ute i ingenstans hur länge som helst. Det blir ju en katastrof.

Anders Gustavsson är turlistansvarig i Seko Green Cargos styrelse. Han är med och förhandlar toalettfrågan med bolaget.

Det är också en jämställdhetsfråga, påpekar han. Män kan lite mer lättvindigt ställa sig och kissa vid sidan av spåret, för kvinnor blir det av naturliga skäl krångligare.

– Det slutar rätt mycket folk på Green Cargo. Vi tror att det beror på den samlade bilden med turer, scheman och bristande tillgång på toaletter. Varje del är en pusselbit.

Att toaletter skulle installeras på loken är det nog ingen som vågar hoppas på, enligt Anders Gustavsson. I stället vill förhandlingsorganisationen att Green Cargo utövar press på Trafikverket.

– Trafikverket har en massa byssjor och hus utmed spåren som har toaletter, men där vill de inte släppa in oss. De skyller på att det inte finns någon organisation för att städa och sköta toaletterna. Det är märkligt tycker vi, för åker man bil så finns det ju massor med rastplatser längs med vägarna som sköts.

Kommer vägra avsteg på turerna

Enligt arbetstidslagen ska arbetstagare ha rast senast efter fem timmars arbete. Därför är lokförarnas pass normalt fem timmar långa.

Men det leder till att Green Cargo får dåliga tidtabeller från Trafikverket, där avbyten görs vid obemannade stationer. Därför går Seko på många håll med på att göra avsteg, så att turerna kan bli upp till sex timmar långa.

– Nu har vi från Seko sagt att vi vill se en lösning på toalettfrågan senast till T23 [nästa tidtabellskifte, reds.anm.], annars kommer vi inte acceptera några avsteg på turerna. Och det blir dyrt för arbetsgivaren, säger Anders Gustavsson.

Anställda som blir nödiga kan behöva gå ut här och uträtta sina behov.

Toalettfrågan är prioriterad för Seko Green Cargo, enligt Jonas Blomqvist som är ordförande i förhandlingsorganisationen.

– Vi har drivit det här alldeles för länge. Men nu har vi en strategi. Vi vill att det ska inventeras så att det finns tillgång till toaletter längs spåren, och att man har möjlighet att stanna.

Vi brukar säga – prova att låsa alla toaletter på huvudkontoret en vecka, så får vi se vad som händer.

Anders Gustavsson, Seko Green Cargo

Inställningen har tidigare kunnat beskrivas som att ”så här har det alltid varit” vilket gjort att ingenting hänt, tror Jonas Blomqvist.

– Det här är första gången vi känner att vi får respons från arbetsgivaren.

Säkerhetsklassning försvårar

Trafikverket har beslutat att säkerhetsklassa alla teknikhus – varav vissa har toaletter – utmed spåren, vilket innebär att bara ett fåtal personer ska ha tillgång till dem av säkerhetsskäl. Men beslutet har fått stark kritik och det pågår diskussioner mellan Trafikverket och järnvägsbolagen.

Den nya säkerhetsbedömningen gör inte direkt frågan enklare, men på något sätt måste den ändå lösas, menar Anders Gustavsson.

– Det är helt orimligt att folk inte ska komma åt en toalett på fem timmar, eller i värsta fall upp till nio timmar. Vi brukar säga – prova att låsa alla toaletter på huvudkontoret en vecka, så får vi se vad som händer.