Godstågens lokförare jobbar långa dagar utan att kunna gå på toaletten, vilket Sekotidningen skrivit om i en rad artiklar.

Sekos förhandlingsorganisation på Green Cargo kräver att bolaget pressar på Trafikverket om att lokförarna ska få använda toaletterna i de teknikhus som finns utmed spåren.

– Vi har en bra och konstruktiv dialog om att få fortsätta använda de här utrymmena, men framdriften är trög, sa Green Cargos arbetsmiljöchef Thomas Holm tidigare till Sekotidningen.

”Företagen har ett arbetsgivaransvar”

Och trögt verkar det gå.

– Vår grundinställning är att företagen måste ta hand om sin egen personal och lösa tillgången till toaletter för den. Företagen har ett arbetsgivaransvar, säger Bengt Olsson, presschef på Trafikverket.

– Vi kan absolut fortsätta ha diskussioner, men lösningar är vi inte framme vid ännu.

Bengt Olsson, presschef Trafikverket.

Myndighetens inställning är att teknikhusen av säkerhetsskäl bara ska vara till för personal med tekniska uppdrag, som eltekniker, IT-tekniker och signaltekniker. Inte lokförare eller anläggningsarbetare.

– Det är den säkerhetsnivån vi kommer jobba med när det gäller alla delar i anläggning och järnväg. Vi kommer ha svårt att ha allmän tillgång till teknikhusen med fikarum, spis och toalett framöver, säger Bengt Olsson.

Den öppenhet som tidigare funnits kring tekniska anläggningar har varit naiv, menar han. Framöver kommer teknikhusen ha nästan samma säkerhetsnivå som trafikledningscentralerna.

– Utifrån det rådande säkerhetsläget och hur viktiga de här tekniska installationerna är för samhället, så måste vi höja säkerheten på dem. Så att bara de som har jobb där att göra har access.

Att ge lokförarna tillgång endast till den yttre delen av husen, där toaletter finns, är svårt att lösa, enligt Bengt Olsson.

– Svårigheten är att teknikhusen ser väldigt olika ut. En del har fikarum och toaletter, kyl och frys och kokplatta. En del har ingenting sådant utan bara den tekniska utrustningen. Så för att komma överens och hitta en lösning får man titta på vilka sträckor det handlar om och vad man kan göra i varje fall.

Skillnad mot rastplatser vid vägar

Diskussionerna mellan tågbolagen och Trafikverket handlar just nu om att tågbolagen själva skulle kunna ställa upp toaletter utmed spåren.

Riskerar inte det att bli väldigt rörigt?

– Vi har någonstans mellan 20 och 30 godstågsaktörer i Sverige. Men det är något man får ta när det blir aktuellt. Det är inte överallt som det här är en lika stor fråga. Det är stor skillnad mellan norra och södra Sverige, säger Bengt Olsson.

Trafikverket tillhandahåller rastplatser med toaletter längs med vägnätet, som till exempel lastbilschaufförer kan använda. Vad är skillnaden jämfört med järnvägen – har ni inte samma ansvar där?

– Rastplatserna är till även för allmänheten. Det är ett särskilt uppdrag vi har haft, ett utpekat uppdrag av regeringen att tillhandahålla väl underhållna rastplatser. Det omfattar betydligt fler människor. Men framför allt har inte de rastplatserna tekniska lösningar eller teknik som behöver säkerhetsklassas.

Enligt Green Cargo har de begärt en inventering av vilka toaletter som finns och som lokförarna kan använda. Är det på gång någon karta?

– De vet redan vilka toaletter som finns. Någon karta finns det nog inte. Däremot har vi koll på var det finns toaletter och inte i de olika husen. De nya teknikhusen har inga allmänna utrymmen på det sättet, utan det är i de äldre byggnationerna.

Flera lokförare har försökt komma in i teknikhusen men inte lyckats. Är de redan låsta?

– Jag kan inte svara på exakt varje byggnad. Men än så länge har vi inte gjort en allmän låsning nationellt, så länge diskussionerna pågår.