En enig domstol anser dels att det är tveksamt om Arbetsmiljöverket har juridiskt stöd för beslutet, dels att verkets utredning inte visar att det föreligger risk för ohälsa hos de anställda om de inte får kisspauserna.

I sitt pressmeddelande skriver Kammarrätten i Göteborg även att Arbetsmiljöverkets beslut innebär att olägenheterna för arbetsgivaren Arriva är större än de fördelar det kan ha för personalen.

”Tragiskt resonemang”

–Resonemanget är tragiskt. Man hänvisar till proportionalitetsprincipen och att det kommer att kosta företaget för mycket pengar och orsaka olägenhet. Det känns småkaktigt, säger Ola Brunnström.

Arrivas kommunikationschef Christer Ekelund är nöjd med domen och uppger för SVT nyheter att 80 procent av turerna är schemalagda så som Arbetsmiljöverket vill att de ska vara.

·Det stämmer inte, säger Ola Brunnström. Vi har hela tiden räknat på olika sätt. Vi menar att de långa turerna som vi ville ha bort finns kvar. Inte fem timmar så ofta, men mellan 3 och 4 timmar, och det är för lång tid.

Viktigt för personalen och skyddsombuden har varit att de ska kunna gå på en personaltoalett och inte hänvisas till kundtoaletterna. De är ofta smutsiga eller ur funktion. Det tar inte domstolen någon hänsyn till.

–Vi har skickat in mängder av material, bilder och dokument, men det har inte hjälpt, säger Ola.

Skyddsombuden på Pågatåg har drivit kravet på kisspauser sedan hösten 2018. Då vände de sig till Arbetsmiljöverket för att få hjälp.

Verket riktade krav på att det inte fick gå mer än 2,5 timme mellan toalettbesök. Och att pausen ska vara minst tio minuter.

Arriva valde att ta strid

Arriva valde att ta strid och frågan hamnade i förvaltningsrätten, som gick på Arbetsmiljöverkets linje. Arriva överklagade än en gång, nu till Kammarrätten som alltså upphävt Arbetsmiljöverkets beslut.

Det finns ytterligare en nivå, Högsta förvaltningsdomstolen, som Arbetsmiljöverket kan överklaga till. Det är ovisst i dagsläget.

Till grund för sitt beslut har Arbetsmiljöverket bland mycket annat haft en tidigare dom som rör busschaufförers rätt till toalettpaus. Domen slog fast att bussförare i linjetrafik ska ha ett schema som gör att föraren får en paus efter två och en halv timmars körning.

Bussbranschen framgångsrik

Pauser skulle enligt beslutet normalt förläggas på så sätt att det fanns tillgång till toalett och vara så pass långa, i allmänhet minst tio minuter, att det fanns tid att gå på toaletten. Domen har varit vägledande för bussbranschen.