Förhandlingarna mellan Seko och Energiarbetsgivarna, EFA, går nu snabbt framåt. Löner och arbetsmiljö är de viktigaste frågorna, enligt Seko.

Lönenivån är i praktiken satt genom att industrifacken och deras arbetsgivare kom överens om det så kallade märket den 1 november. Det vill säga att löneökningarna på arbetsmarknaden ska vara 5,4 procent under de kommande 29 månaderna. Med en låglönesatsning. Dock inga retroaktiva pengar.

När det gäller arbetsmiljön utgår Seko från kraven i kampanjen ”Ingen ska dö på jobbet”.

–Vi ska ha en hög säkerhet och rätt kompetens i arbetet, säger Ulrika Nilsson.

En viktig fråga för många i energibranschen är möjligheten att få retroaktiv löneökning. Det går bra ekonomiskt för företagen och det borde därmed finnas ett utrymme, menar Seko.

Förbundet kommer inte att driva kravet utan prioriterar istället den låglönesatsning som industrin kommit överens om. Däremot är det fritt fram för varje bransch att ställa kravet.

–Det blir väldigt svårt att få igenom och jag förstår om medlemmarna blir besvikna, säger Ulrika Nilsson.

Hon poängterar att det finns vissa möjligheter att få igenom kravet lokalt.

–Jag har fått signaler om att vissa företag är beredda att ge de anställda retroaktiv lön med argumentet att de har gjort ett bra jobb, säger hon.

Seko och Sobona, som bland annat företräder kommunala energibolag och flygplatser, förhandlar om ett nytt avtal för hela verksamheten och separata avtal för varje delområde. Parterna står alltjämt långt ifrån varandra, bland annat när det gäller hur löner ska sättas och vad semester är värt i förhållande till arbetstidsförkortning.

–Vi har inte ens börjat förhandla om löner med Sobona. Vi har fått förslag till nya avtalstexter för energibolagen, men inte tagit ställning till hur vi ska agera, säger Sekos ombudsman Ulrika Nilsson.

Avtalen på energiområdet löpte ut sista oktober men förlängs med 14 dagar i taget.

Seko har 4 000 medlemmar i energibranschen. De arbetar med produktion och distribution av el och värme.

Till arbetsgivarna hör såväl stora företag som mindre entreprenörer. Statligt ägda Vattenfall är en av de stora arbetsgivarna. Liksom kommunala Göteborg energi.

Märket

Industrins fack och arbetsgivare förhandlar fram det första avtalet i varje avtalsrörelse. Deras överenskommelse om löneökningarna blir normen för alla löntagare, det så kallade märket.