–Vi kan inte acceptera det förslag vi fått. Vi ska slå ihop två avtal till ett och vi anser det nya avtalet ska ha samma värde som de vi har nu, säger Pär Tolf, ordförande för Seko på Västervik Energi och Miljö och med i Sekos avtalsdelegation.

Enligt Ulrika Nilsson, ansvarig ombudsman på Seko, står parterna långt ifrån varandra just nu.

–Det är bara en vecka kvar tills avtalen löper ut och nästa vecka ska vi ha intensiva förhandlingar. Vi behöver komma överens om helheten, säger hon.

De kommunala energibolagen är sedan ett drygt år tillbaka medlemmar i Sobona, en sammanslagning av de kommunala arbetsgivarorganisationerna KFS och Pacta. De har var sitt kollektivavtal som ska slås samman.

Nya turordningsregler

Sobona vill använda årets avtalsrörelse till att skapa ett nytt gemensamt som ska skrivas under av alla inblandade fack, Kommunal, Seko, Vision och Akademikerfacken. Förhandlingar har pågått sedan i våras, men hittills har de inte kommit i mål.

Enligt Pär Tolf har det förslag Sobona lämnat alldeles för många ”kommunala skrivningar ”, som Seko inte kan ställa sig bakom.

Skillnaden är, enligt Pär Tolf, att det branschavtal Seko har med KFS är anpassat efter de förutsättningar energibolag har på marknaden. Medan förslagen från Sobona är mer generella för att kunna passa all kommunal verksamhet och förvaltning.

Det handlar bland annat om tolkningen av reglerna i LAS, lagen om anställningsskydd och medbestämmandelagen, MBL. Men också om hur semesterdagar ska värderas jämfört med arbetstidsförkortning.

Ulrika Nilsson:

–Vi förhandlar anställningsvillkor och löneavtal, men även trygghet och omställning. En väldigt viktig fråga är vilka turordningsregler som ska gälla.

Nej till individuella löner

Den avgörande frågan för Pär Tolf är hur lönerna ska sättas. Seko har idag en modell i sina avtal där det fackliga ombudet som förhandlar.

Sobona vill införa individuella löner, som sätts efter ett lönesamtal mellan chef och medarbetare. Det är den modell som redan nu gäller för Kommunals medlemmar.

–Vi vill inte ha den modellen, vi anser att en facklig företrädare har bättre överblick och ger mer rättvisa löner.

–Ett lönesamtal är ingen förhandling. Det är den som är bäst på att berätta hur duktig hen är som får löneökningen, inte den som den som kanske är bäst på sitt jobb, säger Pär Tolf.

Sobona har sex olika branschavtal varav Seko har medlemmar på två, energi och flygplatser.

Industrin bestämmer löneökningen

–Vi har inte börjat förhandla branschspecifikt ännu och har inte lång tid på oss, säger Ulrika Nilsson.

Avtalen på KFS och Pacta löper ut den sista oktober och nästa vecka samlas Sekos avtalsdelegation för att ta ställning till det förslag som Sobona lagt fram.

Innan avtal kan skrivas under måste också industrin bli klara med sina löneförhandlingar, som i praktiken avgör hur höga lönelyft resten av arbetsmarknaden kan räkna med.

Sobona

Sobona är de kommunala företagens arbetsgivarorganisation och en sammanslagning av KFS och Pacta. Sobona tecknar kollektivavtal för 1100 företag med 100 000 anställda i 12 branscher, som energi, flygplatser, hälso- och sjukvård, omsorg, räddningstjänst och trafik.