Skyddsombud och förtroendevalda inom Elektrikerförbundet och Seko Energi har gått ihop och bildat en arbetsgrupp.

Målet är att förbättra säkerheten på jobbet, berättar Juha Siipilehto, som jobbar på Vattenfall Services Nordic AB. Dels vill man förändra vissa myndigheters styrning, företagens inställning och beställarnas krav.

Även kollektivavtal och lagändringar är något som diskuteras. Men än så länge har man inget uttalat krav.

Vattenfall döms för olycka med stark­ström

Arbetsmiljöbrott

Enligt Juha Siipilehto finns det flera tänkbara orsaker till varför så många miste livet förra året. Att elbranschen förändrades i grunden 1996, då marknaden avreglerades kan vara ett.

”Vill påverka”

– Det har blivit svårt att rekrytera och behålla folk. Det finns även brist på branschutbildningar. Samtidigt har myndigheters och nätbolagens roller och ansvar ändrats, säger han och fortsätter:

– Den som får känna av hela den här kedjan, det är den som knegar där ute, tjejen eller killen i blåställ. Riskerna ökar när det blir mycket övertid och arbete nattetid, och när många är utan ström. Då stiger stressen, man skadar sig och ohälsotalen ökar.

Arbetsgruppen har än så länge träffat arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S), Arbetsmiljöverket och Elsäkerhetsverket, och ett nätbolag. Flera andra möten är inplanerade framöver och en facebookgrupp ”Ingen ska dö på jobbet” har också startats för att nå ut till en bredare massa.

Stort möte

De kräver ny lag efter dödsolyckorna

Arbetsmiljö

– Vi har en bucketlist som vi ska beta av. Vi tror att vi kan påverka till det bättre, säger Juha Siipilehto.

Förra året omkom så många som 58 personer i arbetsplatsolyckor – i olika branscher. I år har redan 12 personer mist sina liv, enligt statistik från Arbetsmiljöverket.

Nästa vecka, den 4 mars, har Ylva Johansson (S) bjudit in till ett möte om dödsolyckorna. Företrädare för fackförbund, branschorganisationer och myndigheter, som exempelvis Arbetsmiljöverket, Trafikverket, och Transportstyrelsen kommer finnas på plats.