Det var i slutet av april den senaste dödsolyckan inträffade. En linjearbetare omkom när han fick ström genom kroppen på en av Vattenfall Services arbetsplatser. Vad som hände utreds av Polisen, Arbetsmiljöverket och arbetsgivaren.

–Först vill jag säga att det är oerhört tragiskt att det ska behöva hända i vår bransch. Det är ett trauma för alla som berörs, familj, vänner och arbetskamrater, säger Dag Svensson, vd för Vattenfall Services.

Hur kunde det hända igen? 

–Jag vill inte kommentera den enskilda olyckan så länge utredningen pågår.

–Men vår inriktning är att skapa Sveriges säkraste arbetsplats och det innebär att alla har ett ansvar. Jag själv och arbetsledningen ska se till att skapa förutsättningar för teknikerna att arbeta säkert, säger han.

Den nyligen omkomne linjearbetaren var anställd hos ett företag som var underentreprenör i andra ledet. Det vill säga inte direkt anlitad av Vattenfall.

Hur säkerställer ni att underentreprenörer i olika led kan arbeta säkert i era anläggningar?

–När vi arbetar tillsammans jobbar vi på samma sätt med våra egna medarbetare som med underentreprenörerna. Om vi lägger ut hela jobbet på entreprenad säkerställer vi att arbetsledningsansvar och elsäkerhetsansvar övergår till underentreprenör, vi granskar också att arbetet sköts säkert genom det vi kallar safety walk, personliga kontroller på plats.

Vattenfall kräver dock inte att underentreprenörer ska ha kollektivavtal, vilket Seko menar är en förutsättning för att arbetet ska ske på ett säkert sätt.

Dubbla antalet riskanalyser

Dag Svensson säger att underentreprenörer ofta är enmans- eller fåmansföretag och som saknar avtal av det skälet.

Tidningen Elinstallatören lyfter i en artikel upp tystnadskultur och brister i utbildningen som en orsak till elolyckor. Vad är din kommentar till det?

–Den påstådda tystnadskulturen är inget som vi känner igen oss i. Tvärtom uppmuntrar vi på Vattenfall Services alla våra anställda och medarbetare att rapportera om det föreligger risker i arbetet som utförs. Det har inneburit en tredubbling av antalet incidentrapporteringar.

–Vi säkerställer att alla våra medarbetare som jobbar med risk för induktion har relevant utbildning samt att risken för induktion synliggörs i våra olika riskhanteringssystem, säger Dag Svensson.   

Tystnadskultur

Juha Siipiletho är ordförande för Seko på Vattenfall Services. Hans bild är att det finns en tystnadskultur men att det nog blivit mycket bättre.

–Mycket tack vare att arbetsmiljöfrågorna har hamnat högre upp på agendan på de företag med bra arbetsmiljöarbete. På företag som skiter i arbetsmiljöfrågorna finns vare sig skyddsombud eller  kollektivavtal.

–Sen finns det kanske fler varianter av tystnadskulturen. Den ena är att man är rädd för att få kritik för klantigt handlande, den andra handlar om att man medvetet tar risker och det håller man naturligtvis tyst om….tills det händer nåt som inte går att mörka, säger Juha.

Sedan Dag Svensson började som vd i december 2018 har Vattenfall Services satsat mer på att förebygga olyckor och tillbud. Förra året var det en nedgång i antalet olyckor, enligt företaget.

En åtgärd som Dag Svensson menar haft effekt är att personalen uppmanats rapportera mer om riskerna i jobbet. Antalet så kallade riskobservationer har tredubblats.

–Det är bra, för ju mer rapportering som kommer in desto större kunskap får vi om var riskerna är störst. El är förstås en stor risk, precis som fall från höjd.

Det har lett till att företaget bland annat mer noga går igenom kompetensen på den som ska jobba som elsäkerhetsledare. Just bristen på kontroll av elsäkerhetsledares kompetens låg bakom en av de svåra olyckorna 2018. Något som företaget dömdes för.

Åtgärderna har gett effekt, menar Dag Svensson.

–Vi hade betydligt färre elolyckor 2019, säger han.

I år är målet att dubbla antalet riskanalyser. Inför varje arbete ska teknikern göra en riskanalys. Om det är för farligt att utföra jobbet har hen mandat att avbryta.

”Säkerheten går först”

–Det gäller även om det är ett strömavbrott. Och även om det kan bli tal om vite.

–Säkerheten går absolut först. Varken tidsåtgång eller hot om viten ska göra att våra tekniker tar risker. Riskanalysen får ta den tid den behöver.

Många i branschen vittnar dock om att tidspress och rädsla för att det ska kosta företaget pengar som orsaker till stress och därmed olyckor. Stämmer inte det?

–Upplever man att det är tidspress eller att någon är rädd att det ska kosta pengar så är det förstås den känslan man har. Men det får självfallet inte innebära att man riskerar att skada sig eller eller ännu värre att någon skulle riskera livet.

”Ingen ska dö på jobbet”

På initiativ från Seko och Elektrikerförbundet har branschen inlett ett samarbeta för att få ner antalet olyckor. Facken menar att tidspress och avregleringen av energibranschen är några förklaringar till att olyckorna i branschen ökat under senare år.

Seko och SEF har också startat Eluppropet och Facebooksidan ”Ingen ska dö på jobbet”.

Energiminister Anders Ygeman har träffat energibranschen.

Energiminister Anders Ygeman hade i höstas ett möte med branschen där alla var överens om att kompetensen behöver öka. Inget har hänt i frågorna, men nästa vecka har Anders Ygeman kallat alla till ett nytt möte.

Än så länge händer det inte så mycket, enligt Sekos energiombudsman Ulrika Nilsson. Antalet anmälda olyckor i branschen som helhet fortsätter att öka. 2019 inträffade 71 elolyckor, dubbelt så många som 2015.

–Arbetsgivarna säger att det beror på att benägenheten att anmäla har ökat. Så kan det vara, men man behöver ändå titta på vad som anmäls och åtgärda de brister som finns, i organisationen, säger hon.

– Tyvärr har man istället en tendens att skylla på individen, att hen gjort fel.

Antalet olyckor ökar

Mellan 2015 och 2019 har antalet elolyckor bland yrkesmän ökat från 37 till 71 per år. Nästan en fördubbling. Antalet omkomna ökar inte i Elsäkerhetsverket statistik. 2019 avled en linjemontör. Samma siffra som året innan.
Seko och Elektrikerförbundet menar dock att siffrorna inte ger hela bilden, dödsolyckor som egentligen hör hemma i energibranschen bokförs under andra rubriker. Den korrekta siffran för 2018 är sju döda, enligt facken.
Vanligast är att personer omkommer av de skador de får när ström passerar genom deras kropp, så kallad strömgenomgång. Yngre män är mer drabbade av olyckor än äldre.
Flera företag inom energibranschen rapporterar även tillbud och olyckor i ENIA, ett system som AFA Försäkring tagit fram tillsammans med fack och arbetsgivare. Även statistik från ENIA visar att antalet olyckor ökar.
Tanken är att företagen ska använda informationen till att förbättra arbetsmiljön och säkerheten.