Det är några av de krav som väg- och banarbetare, sjöfolk och servicetekniker inom energibranschen diskuterar inför nästa års förhandlingar om löner och villkor.

Under 2020 ska Seko förhandla med arbetsgivarna i alla branscher. Förhandlingarna inleds i mars och håller på i stort sett hela året. Staten och skärgårdsavtalen löper ut sista september.

Lönekrav redan klara

Vilka lönekrav Seko ska ställa är i praktiken klart eftersom förbundet kommer att ingå i den något decimerade LO:s samordningen. 12 av 14 förbund står bakom gemensamma krav på 3 procent eller lägst 783 kronor för alla som tjänar under 26 100 kronor.

Förutom lön och några andra gemensamma yrkanden inom LO-samordningen kommer varje bransch inom Seko att ha sina egna krav på förbättrade villkor.

Hittills i år har tre branscher – sjöfart, energi och väg- och ban – samlat förtroendevalda till så kallade avtalskonferenser för att bestämma vad som är viktigast att föra fram till arbetsgivarna.

Det är förbundsstyrelsen som till sist avgör vilka krav branscherna ska ställa.

På väg- och bans avtalskonferens var frågor om in- och utlåning av bantekniker en stor diskussionsfråga. Idag är villkoren olika beroende på vilket avtal de in- och utlånade går på och det finns en önskan att utjämna skillnaderna.

Bemanning ökar

–Bemanningen växer i omfattning och vi som ligger högre bör hjälpa de som ligger lågt, sa Håkan Englund, ordförande för Infranords förhandlingsorganisation.

Infranord ligger på järnvägsinfrastrukturavtalet där löner och villkor är något bättre än till exempel väg- och banavtalet.

Håkan Englund vill ha en reglering som gör att inga företag kan använda ”billiga” avtal för att tjäna mer pengar.

Andra frågor som kom upp på väg- och bans avtalskonferens rörde möjligheten att få den vila som behövs för att orka arbeta. Dygnsvilan och veckovilan går inte alltid att ta ut som det är avsett. Även möjlighet att ta ut fem veckors semester på en gång kom upp. Liksom att det är problem förknippade med beredskap, det är stressigt att alltid ”vara beredd på att jobba” som någon uttryckte sig.

”Missbruk av nödfallsövertid”

Energibranschen är också en stressig arbetsmiljö där det är mycket övertid, särskilt med hänvisning till nödfallssituationer såsom stormar, snöfall och liknande. Företagen har en tendens att begära nödfallsövertid i onödan, enligt Robert Lönnqvist, förtroendevald på Vattenfall Services AB.

–Det kan handla om väldigt många timmar, och de räknas inte in i allmän övertid vilket gör att det i praktiken inte finns någon övre gräns, sa Robert Lönnqvist.

För sjöfarten har frågor om diskriminering och kränkande särbehandling seglat upp som viktiga frågor de senaste åren och det märktes även när Seko sjöfolk hade sin avtalskonferens. Där diskuterades olika förbättringsförslag när de gäller såväl arbetsmiljö, som villkor för föräldrar.

Fler semesterdagar

Kommunikationsbranschen, bland annat Postnord, har sin avtalskonferens först i mitten av mars, men har redan låtit medlemmarna besvara en avtalsenkät. 25 procent av medlemmarna har svarat och det är tillräckligt för att enkäten ska gå att använda när kraven spikas 2020.

Knappt hälften vill att alla pengar ska gå till löneökningar och står bakom LO-samordningen krav på procent och krontal.

När det gäller villkor vill en del ha fler semesterdagar och mer ledighet. Andra efterlyser bättre villkor vid schemaläggning, rätt att byta semesterersättning mot ledig tid och ett stärkt omställningsavtal.

Avtalsenkät inom Postnord

Det skiljer sig något mellan yrkesgrupperna, så att terminalarbetare är mer intresserade att avstå delar av lönen för att få något annat. Majoriteten har svarat att de vill ha kvar de individuella lönerna.

Skillnaderna i lön i yrkesgrupperna varierar, men cirka 40 procent uppger att skillnaden är mellan 1000 och 3000 kronor. Men det finns också ett antal som svarat att skillnaderna är mer än 5 000 kronor.

Skillnaderna är kopplade till kriterier och de svarande uppger att de i första hand beror på kunskap, kvalitetsmedvetenhet och anställningstid.

Under januari till mars genomför flera av Sekos övriga branscher sina avtalskonferenser.