I måndags förolyckades en linjearbetare i 30-årsåldern när han fick ström genom kroppen. Hans arbetskamrat inledde hjärt- och lungräddning, men mannen avled senare på sjukhus.

Olyckan inträffade utanför Örnsköldsvik där en underentreprenör till Vattenfall utförde ledningsarbeten. Vad som orsakade olyckan utreds.

En dödsolycka inträffade i november förra året på Smurfit Kappas industriområde i Piteå. En radioloksoperatör omkom under växlingsarbete när en lastbil körde in det tåg där mannen stod.

Arbetsmiljöverket har gjort en utredning och resultatet är överlämnat till åklagare som har att ta ställning till om han ska väcka åtal.

Green cargo har, enligt Arbetsmiljöverket, brustit i sin undersökning och riskbedömning av arbetet eftersom det inte uppmärksammat risken för olycka. Detta med tanke på radioloksoperatörens placering på den bakre änden av tågsättet.

Arbetsmiljöverket menar vidare att tågets bakre ände borde ha märkts ut med ljus- eller ljudsignal, eller att den anställde borde ha försetts med exempelvis ljussignal.

I dessa tider av Corona har i stort sett alla slags tillställningar och föreställningar, evenemang och möten ställts in. Så även avtalsrörelsen. Men det fanns ett undantag, spåravtalet.

Almega Tågföretagen ville förlänga det centrala spåravtalet men säga upp flera lokala avtal, där personalens löner och villkor avgörs och dessutom ligger högre än i det centrala. Det sa Seko nej till.

Almega har nu backat från kravet och även de lokala avtal de ville säga upp har förlängts med sju månader.

Seko vill ha en garanti för att de villkor som finns i lokala avtal, och som i regel är bättre än i det centrala avtalet, inte försämras vid en upphandling. Almega vill ha en ordning där nya avtal tecknas efter varje upphandling. Frågan lär återkomma.