Det var i november förra året som dödsolyckan på Smurfit Kappas fabriksområde inträffade. Den skedde tidigt på morgonen under ett växlingsarbete på en obevakad plankorsning utan bommar.

Radioloksoperatören, en 60-årig man, stod längst bak på det backande tåget när han klämdes ihjäl vid en kollision med en lastbil.

Utöver radioloksoperatören fanns en annan anställd ombord på tåget, som klarade sig utan skador.

En förundersökning om misstänkt arbetsmiljöbrott inleddes efter olyckan vid riksenheten för miljö- och arbetsmiljöbrott. Arbetsmiljöverket och polisen har parallellt utrett olyckan på varsitt håll.

Åtalsanmälan om olyckan

Arbetsmiljöverket har nu lämnat över en åtalsanmälan, som åklagaren har som underlag för beslut i åtalsfrågan.

– Förutom ansvaret för lastbilschauffören, som inte lämnade företräde för tåget och svängde över spåret så att tåg och lastbil krockade, kommer vi enligt Arbetsmiljöverkets anmälan även att utreda det eventuella ansvaret för Green Cargo och Smurfit Kappa. När utredningen kan vara avslutad vet vi inte, men förhoppningsvis till hösten, säger åklagare Christer B Jarlås.

Det råder förundersökningssekretess kring Arbetsmiljöverkets utredning. Men Sekotidningen har fått ta del av sammanfattningen av åtalsanmälan.

Av den framgår att den omkomne mannen bar varselkläder, men var i övrigt oskyddad.

Arbetsmiljöverket konstaterar att arbetsgivare har ett så kallat skyddsansvar, som innebär att anställda ska kunna arbeta utan risk för ohälsa och olycksfall.

Green cargo har, enligt verket, brustit i sin undersökning och riskbedömning av arbetet eftersom det inte uppmärksammat risken för olycka. Detta med tanke på radioloksoperatörens placering på den bakre änden av tågsättet.

Arbetsmiljöverket menar vidare att tågets bakre ände borde ha märkts ut med ljus- eller ljudsignal, eller att den anställde borde ha försetts med exempelvis ljussignal.

Smurfit kappas skyldigheter

Även andra säkrare arbetssätt hade förebyggt risken för olycka, skriver Arbetsmiljöverket. Exempelvis kunde loket ha körts först i växlingssättet, eller så borde växling ha genomförts med ”obemannad uppsikt” och med tekniska hjälpmedel istället.

Green cargo har inte tagit del av utredningen och vill därför inte ge någon kommentar.

Även Smurfit Kappa har brustit i sina skyldigheter, skriver Arbetsmiljöverket.

Det ligger inom företagets ansvar att underhålla utomhusbelysningen längs järnvägen. Vid tillfället för dödsolyckan hade en arbetsorder upprättats om att laga trasig belysning före den 30 oktober 2019. Men det gjordes aldrig.

Därigenom har företaget inte förebyggt ohälsa och olycksfall, enligt utredningen som inte har utrett själva skuldfrågan. Det är något som åklagare ska titta närmare på.

Smurfit kappas vd, Per Swärd, säger så här:

”Utredning hos Arbetsmiljöverket och polis är fortfarande under sekretess, så vill därför avvakta”, skriver han i ett sms-svar till Sekotidningen.