Tågföretagens förbundsdirektör Pierre Sandberg säger att han skrivit under avtalet om förlängning i dag och att han gjort det utan omsvep.

–Vi är överens om att återkomma i höst, säger han.

Årets förhandlingar om löner och villkor avbröts i mars på grund av coronakrisen och i de flesta branscher kunde parterna snabbt skriva under en förlängning, prolongering, av de gamla avtalen. Alla utom spårbranschen.

Upphandling en stötesten

Almega Tågföretagen ville förlänga det centrala spåravtalet men säga upp flera lokala avtal, där personalens löner och villkor avgörs och dessutom ligger högre än i det centrala. Det sa Seko nej till.

Resultatet efter en upphandling kan inte bli ett party bara för den ena sidan

Förbundsdirektör Pierre Sandberg

Avtalet skulle löpa ut sista april och förhandlingar har pågått under hela april om en förlängning av det gamla avtalet. Nu är man alltså överens. Lokala och centrala avtal förlängs och inget ändras.

Båda parter säger till Sekotidningen att de vill ha en långsiktig lösning av hur lokala avtal ska hanteras vid verksamhetsövergång och upphandling.

Seko vill ha en garanti för att de villkor som finns i lokala avtal, och som i regel är bättre än i det centrala avtalet, inte försämras vid en upphandling.

Pierre Sandberg vill diskutera saken ur arbetsgivarnas perspektiv och ha en ordning där nya avtal tecknas efter varje upphandling. Han tycker parterna ska mötas för samtal om detta i väntan på att avtalsrörelsen återupptas.

Samsyn om hot och våld

–Slutresultatet efter en upphandling kan inte vara ett party bara för den ena sidan, säger Pierre Sandberg.

Medan arbetsgivarna i första hand vill samtala om avtalens konstruktion under uppehållet i avtalsrörelsen vill Seko ta upp olika arbetsmiljöfrågor, som till exempel hur branschen kan stävja hot och våld och förebygga sexuella trakasserier.

–Det finns en samsyn i de här frågorna och det är bra att använda tiden till att diskutera dessa viktiga frågor. När vi ska förhandla lön och villkor i höst kan det bli ont om tid. Vi kom en bit på väg innan avtalsrörelsen avbröts, säger Thomas Gorin Weijmer.