–Vi har gott om tid att diskutera dessa frågor, men det förutsätter förstås att arbetsgivarna är med på det, säger Sune Blomqvist, ombudsman på Seko med ansvar för kommunikationsavtalet.

Hans Gustavsson, ordförande för Seko på Telia, vill att frågan om ensamarbete tas upp på allvar under avtalspausen. Han vill ha ett stopp för riskfyllt ensamarbete vid arbete i stolpar, arbete i brunnar under jord och i butikerna. Ett sätt att minska riskerna är att ha dubbelbemanning, att alltid vara två.  

Tid att slå samman två avtal

­–Det är en jätteviktig fråga för vår bransch, vi måste få bort det farliga ensamarbetet, säger han. Nu finns tiden att diskutera på djupet.

Ombudsman Per-Ola Fällman säger att parterna talat om möjligheten att diskutera hur man kan stärka arbetet mot sexuella trakasserier, men att det verkar svårt att genomföra. Än så länge.

På energiområdet har Seko haft möte med nybildade Sobona om att arbeta vidare med att slå samman de två avtalen inom KFS och Pacta, två arbetsgivarorganisationer för kommunala bolag.

Seko organiserar anställda på kommunala energibolag och flygplatser och har avtal både med Pacta och KFS.

–Avtalen är väldigt olika när det gäller villkoren så det blir ett svårt arbete att få ihop det till ett. Vi förhandlar i fem olika grupper. Vi vill förstås ha med det som är fördelaktigt för våra medlemmar i det nya avtalet och arbetsgivaren vill ha något annat med sig, säger Ulrika Nilsson, ombudsman på Seko.

–Det positiva är att vi får mer tid till detta i och med att förhandlingarna om löner skjuts upp, fortsätter hon.

Med Energiarbetsgivarna i EFA har Seko kommit så långt i förhandlingarna att det bara återstod att bli ense om lönerna. Där finns inget att prata om under avtalspausen.

Staten genomför avtalskonferens

–Vi skulle ha haft slutförhandlingar nästa vecka, säger Ulrika Nilsson.

På spårtrafiken är det ännu inte klart om parterna kan diskutera något under lönepausen.

–Vi får återkomma när vi är ense om förlängningen av avtalet, säger ombudsman Thomas Gorin Weijmer.

Inom det statliga området har det ännu inte varit avtalskonferens.

–Vi genomför vår avtalskonferens digitalt de sista dagarna i mars. Först då vet vi vilka frågor som vi ska driva, säger ombudsman Helen Thornberg.

Hoppas att du tyckte artikeln var intressant. Följ Sekotidningens nyhetsbreför fler bra artiklar.