Det var i igår som Kommunal bad parterna på arbetsmarknaden att skjuta fram de pågående avtalsförhandlingarna. Seko fortsätter dock att förhandla så länge. Avtalssekreterare Mats Ekeklint menar att det finns flera vägar att gå.

–Det pågår en diskussion inom LO om detta. Vi får se var det landar. Vi kan förlänga gällande avtal om löner och villkor, vi kan diskutera avtalsperiodens längd och liknande. Vi måste också bli överens med motparten, säger han.

Seko förstår Kommunals situation, att det inte går att ta ut medlemmar i vård och omsorg i konflikt.

Flygbranschen drabbad

Avtalet med Almega om korttidspermittering är ett sätt att undvika varsel och uppsägningar och det känns bra, tycker Mats Ekeklint, men han poängterar att inte alla företag berörs. Bara de som verkligen behöver permittera.

–Vi vill inte att möjligheten att få statligt stöd ska utnyttjas av företag som inte behöver pengarna. Det är viktigt att det är arbetsgivare som behöver stödet som får del av det. Det har vi betonat i förhandlingarna med arbetsgivarna, säger Mats Ekeklint.

Inom Seko är det framförallt flyget som flaggat för att det kan bli permitteringar. Företag som Menzies och Aviator som hanterar bagage och incheckning berörs i första hand. Än så länge finns dock inga lokala avtal.

Avtalet med Almega innebär att medlemsföretag genom att teckna lokala avtal nu kan ta del av statens stöd för anställda som går ner i arbetstid. Arbetsgivarens lönekostnad minskar med hälften, medan den  enskilde får, trots kortare arbetstid, ändå cirka 90 procent av sin lön.

Korttidsavtal

Den nya lagen om stöd vid korttidsarbete eller korttidspermittering, förutsätter att arbetsgivare tecknar centrala eller lokala kollektivavtal för att det statliga stödet ska gå att använda. Alternativt ska det finns ett skriftligt avtal med 70 procent av de anställda.
Korttidspermittering innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften. Den anställde kan gå ner i arbetstid och ändå få ut över 90 procent av lönen eftersom staten täcker upp stora delar av kostnaden.
Syftet är att drabbade företag ska kunna behålla sin personal och snabbt växla upp igen när läget vänder.
De lokala avtalen måste innehålla bestämmelser om vilka arbetstagare om omfattas, under vilken tidsperiod, hur mycket arbetstiden ska minskas, hur schemat ska se ut och att tiden är semestergrundande. Det ska också framgå hur korttidsarbetet ska avvecklas eller förändras.

–Det är arbetsgivaren som tar risken, lönen betalas ut, och sedan får arbetsgivaren stöd av staten i efterhand, säger Mats Ekeklint.

Det finns tre nivåer på arbetstidsförkortningen, 20 procent. 40 procent eller 60 procent. Staten går in och betalar 15, 30 respektive 45 procent av lönen.

Stödet omfattar inte nyanställda, utan endast de som varit avlönade 3 månader före ansökan om stöd. Det finns också ett lönetak på 44 000 kronor per månad.

Svårt för timanställda

–Det är självfallet inget roligt att skriva under den här typen av avtal. Men vi befinner oss i en extraordinär situation som redan fått enorma konsekvenser. Vår ambition är att undvika så många varsel som möjligt och därför har vi nu gjort denna överenskommelse med vår motpart, säger Mats Ekeklint.

Nu gäller det här för de som har en anställning. Vad gäller till exempel för timanställda som inte får jobba kvar?

–Arbetsgivarna kan inte ha tillfälligt anställda samtidigt som de söker om stödet. De som inte kan arbeta får begära a-kassa.

Många timanställda når inte upp till a-kassans medlemskrav. Vad ska de göra?

–Det är ett problem naturligtvis. Seko har ingen uppfattning om hur reglerna för a-kassa eventuellt ska ändras, säger Mats Ekeklint.

Seko har även en kommit överens med Byggföretagen om ett förenklat förfarande om något företag vill permittera personal enligt de regler som redan gäller i kollektivavtalet.

Vid en eventuell permittering enligt väg- och banavtalet utgår 80 procent av lönen, den får dock inte understiga grundlönen i avtalet som är 28 444 kronor per månad-

Det finns ännu inget avtal på väg och ban om korttidspermittering som ger företagen rätt till statligt stöd.