Uppdaterad 15:30 20 mars 2020

Det är cirka 225 medlemmar på Arlanda, Landvetter i Göteborg och Sturup i Malmö som berörs av överenskommelsen om permitteringar på Menzies och Aviator.

Anställda på Menzies permitteras med förkortad arbetstid till 22 september, medan Aviators personal får gå ner i arbetstid fram till årsskiftet. Produktionspersonalen går ner 60 procent i arbetstid och får behålla 90 procent av lönen. Företagen kan sedan söka statligt stöd för att täcka delar av lönekostnaden.

Permitteringsavtal

Korttidspermittering innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften. Den anställde kan gå ner i arbetstid och ändå få ut över 90 procent av lönen eftersom staten täcker upp stora delar av kostnaden.
Syftet är att drabbade företag ska kunna behålla sin personal och snabbt växla upp igen när läget vänder.
För att lagen ska gälla måste avtalen innehålla bestämmelser om vilka arbetstagare om omfattas, under vilken tidsperiod, hur mycket arbetstiden ska minskas, hur schemat ska se ut och att tiden är semestergrundande. Det ska också framgå hur korttidsarbetet ska avvecklas eller förändras.
Reglerna omfattar de som varit anställda i minst tre månader och lönetaket är 44 000 kronor.

–Det som är positivt är att våra medlemmar inte drabbas av några uppsägningar än så länge. Det är bra. Det är företag som har ett dåligt kassaflöde, det vill säga inte så mycket pengar tillgängliga, och för oss är det viktigt att lönerna betalas ut, säger Sekos ombudsman Sune Blomqvist.

Menzies och Aviator sköter incheckning, loss och lastning av bagage på tre flygplatser i landet.

Han vet inte mer om Swedavias besked än att det blir förhandlingar nästa vecka och att varslet av 800 anställda är en säkerhetsåtgärd – om läget inte förbättras till kommande årsskifte. Swedavia, där Seko har 500 medlemmar, sköter Sveriges tio nationella flygplatser. Öppnar, stänger och står för service.

Swedavia

Swedavia är ett statligt bolag som äger och driver Sveriges nationella flygplatser: Sturup, Ronneby, Göteborg, Gotland, Bromma, Arlanda, Östersund/Åre, Umeå, Luleå och Kiruna.

Förhandlingar pågår just nu om på anställda flygplatsen i Ängelholm. Den ägs av Peab. Det finns också kontakter mellan Seko och Sobona angående flygplatserna i Sundsvall och Örnsköldsvik.

Enligt Seko kommer även anställda på dessa flygplatser att omfattas av permitteringslösningen. Ett avtal tecknas under fredagen.

Även Energibranschen har fått ett eget korttidspermitteringsavtal, som Seko slöt med Energiarbetsgivarna på torsdagen.

Den nya lagen om stöd vid korttidsarbete eller korttidspermittering, som är grunden till Sekos överenskommelser inom flyget förutsätter att arbetsgivare tecknar centrala eller lokala kollektivavtal för att det statliga stödet ska gå att använda.

Om situationen förändras och det inte längre finns behov av korttidsarbete kan avtalen sägas upp. Uppsägningstiden är 14 dagar.