Sekos avtalssekreterare Mats Ekeklint tror att det dröjer till den sista november innan nya avtal är på plats. Seko har 23 avtalsområden och samtliga ska förlängas.

–Under rådande omständigheter, med det ekonomiska läge vi är inne i, är det enda sättet att klara avtalsrörelsen, säger Mats Ekeklint.

Seko kommer  ta kontakt med samtliga motparter och förväntar sig att även arbetsgivarna hör av sig. Båda parter är intresserade av att skriva på avtal om förlängning, eller prolongering som det också kallas.

Inga löneökningar nu

–Det ekonomiska läget, som beror på coronakrisen gör att vi inte kan förhandla, men också praktiska omständigheter som att det är svårt att resa och mötas just nu. Och förhandla på distans går till en viss gräns, men det personliga mötet är avgörande, säger Mats Ekeklint.

Sekos avtal löper ut vid olika tillfällen under våren, sommaren och hösten. De första redan sista mars, såsom telebranschen, energi och sjöavtalet. Staten och skärgårdstrafiken är sist ut med 30 september.

Förlängning av avtalen innebär att det avtal som gäller nu fortsätter att gälla fram till ett nytt tecknas. Villkoren kommer att ligga fast. Dock blir det inga löneökningar.

När nya avtal tecknas i höst ska fack och arbetsgivare bli överens om hur stora löneökningarna ska vara, och då utgår alla från det avtal som industrin tecknar – det som kallas märket.

Arbetsgrupper kan fortsätta

Industrin kommer också att avgöra om de anställda ska få lön retroaktivt. Det vill säga om lönen ska betalas i efterskott från det datum det avtalet egentligen löpte ut. Industrins avtal löper ut sista oktober enligt den överenskommelse som tecknades förra veckan.

–Vi måste vänta in industrin, dels för att få ett märke, dels för att få ett riktmärke för retroaktiviteten, säger Mats Ekeklint,

Nu avbryts alltså alla förhandlingar mellan fack och arbetsgivare om ny lön och återupptas i höst. Men det betyder inte att all verksamhet upphör. Enligt Seko kan olika arbetsgrupper jobba vidare och i vissa fall få mer tid. Vilket är bra, menar Mats Ekeklint.

Ett exempel är Sobona, som är de kommunala bolagen nya gemensamma arbetsgivarförbund. Där ska två avtal, tidigare Pacta och KFS, slås samman.

Det som redan diskuterats under de förhandlingar som varit under våren kommer att ligga fast. Det utgår Seko ifrån.

–Vi låser läget där det är just nu, och återupptar förhandlingarna precis där vi var vid prolongeringen, säger Mats Ekeklint.

Fler företag tar ut övertid

Seko har tecknat centrala korttidspermitteringsavtal i nästan alla branscher och lokala avtal är på gång. Mats Ekeklint säger flera företag valt att inte varsla tack vare permitteringsmöjligheterna. Samtidigt finns inga garantier för att det inte blir varsel senare.

–Störst risk är att det blir fler varsel inom sjöfarten, men även spårtrafiken är utsatt. Alla branscher där man transporterar människor har särskilt svåra problem, säger han.

Sekotidningen har rapporterat om att Postnord behöver anställa på grund av hög sjukfrånvaro. Enligt Seko är få företag i samma situation. Däremot får Seko många ansökningar från företag som vill öka övertidsuttag.
–Det sker i alla branscher som inte permitterar personal.

Hoppas att du tyckte artikeln var intressant. Följ Sekotidningens nyhetsbreför fler bra artiklar.