Det säger Petra Sviberg, ombudsman på Seko sjöfolk.

Hon jobbar med att ta fram checklistan och välkomnar den avsiktsförklaring om en bättre social arbetsmiljö på sjön som sjöfartens olika parter nyligen skrivit under, allt från myndigheter som Transportstyrelsen, till parterna och utbildningsanordnare.

Utbilda alla

Målet är att förbättra arbetet mot diskriminering och kränkande särbehandling, såsom sexuella trakasserier. Konkret innebär det bland annat att alla parter tar på sig att utbilda anställda och medlemmar.

–Utbildning om trakasserier och diskriminering ska ingå i basic safety-träning (grundläggande säkerhetsutbildning) som alla måste gå igenom för att få arbeta på sjön, säger Petra Sviberg. Viktigast är att nå långt ner i organisationen så att de som arbetsleder i vardagen blir medvetna om hur de ska jobba.

Få anmälningar

Seko sjöfolk har till exempel utbildat sin egen styrelse. Arbetet med checklistan, vägledningen, för lokalt fackligt aktiva och skyddsombud är också en del i arbetet. I dag är det få anmälningar, men det hoppas Seko ska ändras när det blir enklare att agera.

–Förtroendevalda vågar agera när de vet hur de ska gå tillväga. Och inte överlåta allt till arbetsgivaren. Så är det tänkt, säger Petra Sviberg.

Under metoo hade sjöfarten ett eget upprop, kallat #lättaankar, som lyfte fram hur kvinnor behandlas ombord. Det skakade om branschen och lyfte något som, enligt Petra Sviberg, alla visste men inte pratade om.

Tack till #lättaankar

–Vi kan inte tacka lättaankar-uppropet nog. Det lyckades skapa ett tryggt rum där många kvinnor vågade berätta. Det finns en machokultur ombord som legat som ett lock över oss. När kvinnorna höjde sina röster flög macholocket av. Det gör att vi kan arbeta vidare, säger Petra.

Det finns enligt Petra en lång tradition av samarbete inom sjöfarten, som till exempel Blå tillväxt, som gör det lättare att gå samman även i arbetsmiljöfrågor. Hon tror att det är en förklaring till att sjöfarten inte släpper frågan om sexuella trakasserier.

–Vi jobbar tillsammans för att rädda sjöfarten och det här är en framtidsfråga, säger hon och fortsätter:

–En avsiktsförklaring är inget avtal, det går inte att tvista eller förhandla kring den, men det blir ett tryck på den enskilde arbetsgivaren att veta vad branschen anser.