Det slog Seko Sjöfolks vice ordförande Peter Skoglund fast när han presenterade Sjöfolks seminarium #vågrätt i Göteborg igår torsdag. Det är det andra branschmötet om sexuella trakasserier inom sjöfarten efter #metoo-kampanjen som för sjöfartens sida började med uppropet #lättaankar.

Den här gången var det Seko som stod för inbjudan och i Folkets Hus samlade såväl fackligt förtroendevalda som representanter för arbetsgivare och utbildningar. Seminariet var inriktat på hur man kan göra för att få en förändring till stånd.

Så kallad båtkultur

En av de som lyssnade var Emma Berglund, cateringvärd på TT-line, som i våras berättade i Sekotidningen om sitt engagemang mot sexuella trakasserier och så kallad båtkultur.

-Jag läste någonstans att vi lever i ett post-metoosamhälle. Min uppfattning är att vi bara är i början av en förändring. Fokus ligger fortfarande på de ”stackare” som anklagas för att ha trakasserat istället för på de som drabbats, säger Emma Berglund.

Hennes spontana reaktion på dagens seminarium är att det påminde om vikten  av att komma fram till hur arbetet mot sexuella trakasserier och övergrepp ska gå till i vardagen.

-Det är framför allt chefen ombord vi måste påverka, det är de som ser vad som pågår och som kan ingripa.

Valda sanningar

Emma Berglund fastnade för en sak som en av föreläsarna sa. Förändringskonsulten Göran Persson menade att det finns flera saker som en organisation måste ta reda på för att lyckas med en förändring. En sådan är att identifiera vilka valda sanningar som finns och som kan styra verksamheten.

-Jag tror att han kan ha rätt i det, säger Emma. En sådan sanning som är vanlig även hos oss inom sjöfarten är att man säger: vi har inga problem med mobbning och sexuella trakasserier hos oss. Men det har ju alla. Det finns överallt, det måste man inse för att kunna ta tag i problemet.

Bildat projektgrupper

I våras utlovade parterna en handlingsplan mot sexuella trakasserier.

-Arbetet har kommit igång, vi har bildat projektgrupper och ska ha flera möten under hösten, säger Seko Sjöfolks ombudsman Mikael Lindmark.

-Vi hoppas också få igång ett forskningsprojekt som först ska undersöka hur det ser ut med sexuella trakasserier ombord och sedan följa förändringsarbetet och se om det blir någon förändring. Vi kan inte nöja oss med att ta fram olika dokument, vi vill ha en förändring på riktigt.