Seko Sjöfolks Mikael Lindmark är en av dem som sitter i arbetsgruppen som ska arbeta fram en de nya riktlinjerna.

Det viktigaste för honom är att få med arbetsgivarna och bli överens om spelreglerna.

-Om båda parter skriver under kommer handlingsplanen att fungera som ett kollektivavtal, med samma regler för vad som är okej på alla arbetsplatser, säger Mikael Lindmark.

Sjöfartens olika delar samlades igår på Sjöhistoriska museet i Stockholm, för andra gången på kort tid, för att diskutera hur branschen ska motverka sexuella trakasserier och kränkningar. Den omedelbara orsaken är metoo-uppropet #lättaankar, där kvinnor berättat om allt från ovälkomna kommentarer till övergrepp.

På Sjöhistoriska fick företrädare från såväl skolor, som fack och arbetsgivare lyssna på goda råd från forskare och myndigheter, samt själva presentera förslag på hur branschen kan gå vidare. Handlingsplanen är en väg, andra förslag som lyftes var att få fram oberoende utredningar när något händer, skapa fler trygga anställningar och praktikplatser samt att förövarna och inte offren flyttas från arbetsplatsen. Det senare lyfte Seko sjöfolk fram som särskilt viktigt.

Ett verktyg för skyddsombuden ombord skulle kunna vara Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö. Tre år efter att den tillkom har den dock inte trätt i kraft inom sjöfarten. Istället tillämpas ett gammalt regelverk.

-Vi har prioriterat annat. Det är inte så stor skillnad mellan det nya och det gamla, så branschen kan arbeta som om den nya gäller, säger Christina Östberg, på Transportstyrelsen, som är den myndighet som sätter arbetsmiljöregler i kraft för sjöfarten.

-Det är bedrövligt. De har haft tre år på sig och vi har legat på hela tiden. Vi ska förstås ha samma regler som gäller i alla andra branscher, de har tillkommit för att de behövs, säger Pelle Andersson, arbetsmiljöansvarig på Seko Sjöfolk.