– Vi kan ta tillvara på den kompetens som redan finns i Kalmar vilket är en stor fördel jämfört med att bygga upp en verksamhet helt från grunden, säger ekonomi- och fastighetsdirektör Björn Myrberg i ett pressmeddelande.

Ännu finns dock inget avtal med Kalmar kommun.

Inventerar alla möjligheter

Idag finns en anstalt i Kalmar med 60 platser och ett häkte med 35 platser. Anstalten byggdes 1852 och bedöms ha begränsade förutsättningar att bli en modern anstalt. Den nya anstalten kommer också att ha ett häkte.

Samtidigt som Kriminalvården planerar för nya anstalter längre fram fortsätter jakten på akuta platser.

Ledningen har gått upp i stabsläge för att ”dammsuga alla möjligheter” och regeringen har skjutit till 1,6 miljarder som öronmärkts till om- och nybyggnation. Under hösten 2020 behövs 200 nya platser och på tio års sikt minst 2000.

Nyligen gick Kriminalvårdens ledning ut med en uppmaning till regionerna att inventera alla tänkbara lokaler, från kontor och verkstäder, till besöksrum och rum där det idag bedrivs sjukvård. 

Baracker på Rödjan

Även lokaler som tidigare dömts ut på grund av bristande brandskydd, dålig ventilation eller säkerhet kan bli aktuella.

Tanken är att lokaler som tidigare dömts ut går att åtgärda så att de lever upp till kraven för häktes- och anstaltsstandard.

Sedan tidigare förekommer dubbelbeläggning. Intagna i häkte läggs på madrasser på golvet.

Vid flera anstalter är det aktuellt att placera baracker. Rödjan, utanför Mariestad, står först i tur. Nästa år planeras baracker på ytterligare sex anstalter.

LVM-platser till utslussning

Både Migrationsverket och Statens institutionsstyrelse, Sis, har kontaktat Kriminalvården med förslag på andra lokaler.

Sis har erbjudit Kriminalvården att använda tomma platser inom LVM-vården som utslussningsplatser.

”Kriminalvården är tacksam för alla uppslag som kan hjälpa myndigheten att hantera den höga beläggningen. Statens institutionsstyrelse och Kriminalvården kommer att ha en förutsättningslös dialog kring det här förslaget, men än så länge har inte något möte ägt rum. Troligen kommer det att ske inom de närmaste veckorna” skriver Kriminalvården i ett mejl till Sekotidningen.