–Vi skickar med pengar vid varje straffskärpning, för att finansiera en utbyggnad. Det ska gå att expandera, men det går för långsamt, säger justitieminister Morgan Johansson som i förrgår mötte styrelsen för Seko Kriminalvård för att ”samtala om läget”.  .

Han menar att det är viktigt att skärpa straffen för många brott trots att det saknas platser för de som döms. Och trots att forskning visat att långa straff i sig inte är avskräckande.

–De som begår grova gängbrott till exempel ska vara borta från gatorna under en längre tid. På så sätt får vi tid att arbeta med de som ligger i riskzonen för att dras med i gängen, säger han.

Att det saknas platser i Kriminalvården är inte ett direkt hinder, men har påverkat regeringens beslut om att delvis avskaffa ungdomsrabatten.

–Vi skjuter upp införandet till 1 januari 2022 av den anledningen, säger justitieministern.

En av flera förklaringar till att byggandet inte kommit igång, är den hyrestvist mellan Kriminalvården och det statliga fastighetsbolaget Specialfastigheter som Sekotidningen tidigare skrivit om.

Kriminalvården äger själv inga fastigheter utan hyr i de flesta fall av Specialfastigheter.

Hyrestvisten har fördröjt utbyggnaden av flera anstalter och häkten med minst två år. Först för ett par veckor sedan blev parterna överens.

Regeringen har, enligt Morgan Johansson, tryckt på för att tvisten ska lösas. Oenigheten rör hur hyrorna ska sättas och därmed hur mycket Kriminalvården ska betala för nya eller ombyggda fastigheter.

–Specialfastigheter är beroende av att hyra ut till i stort sett en enda hyresgäst, medan Kriminalvården kan välja att vända sig till privata alternativ, säger Morgan Johansson.

Privata hyresvärdar

Han har inget emot att anstalter och häkten hyr lokaler av privata fastighetsägare så länge de är seriösa och avtalen är långsiktiga.

–Det är bra att det finns konkurrens, säger han, och är inte orolig för att det på lång sikt leder till en privatisering av kriminalvården.

Morgan Johansson träffade Sekofacket på Kriminalvården.

Flera av de alternativ som Kriminalvården överväger i dagsläget involverar privata hyresvärdar, exempelvis den gamla anstalten i Härnösand, som lades ner 2009. Även det nya planerade häktet i Kristianstad har en privat hyresvärd.

I höstbudgeten skjuter regeringen till 1,6 miljarder kronor, som enligt Morgan Johansson är öronmärkta till om- och nybyggnation. Ytterligare 455 miljoner ska kompensera för att ungdomsrabatten delvis tas bort.

Ungdomsrabatt

Trots att regeringen skjuter till extra pengar gick Kriminalvården nyligen upp i så kallat stabsläge för att hitta nya, främst tillfälliga, platser.  Att det sammanfaller med anslagsökningen har att göra med att behovet av platser blivit än mer akut.

Det handlar om att ”dammsuga alla möjligheter” och snabba på olika beslut, uppger Kriminalvården till Sekotidningen. Redan under hösten 2020 behövs 200 akuta platser.  

På tio års sikt behövs minst 2 000 platser, varav 1400 på anstalt.

Seko har länge efterlyst konkreta beslut om såväl tillfälliga som permanenta lösningar. Det finns ett tydligt missnöje med att byggandet går långsamt. Till Sekotidningen säger flera fackliga företrädare att det ”tagit stopp”.

–Jag vill inte se fler listor över planerade projekt, jag vill ha beslut om produktion som innehåller bemanning, logistik och allt annat som behövs för att det ska bli en fungerande verksamhet, sa Christer Hallqvist, ordförande i Seko Kriminalvård nyligen i Sekotidningen.

Baracker en möjlighet

Vid mötet med justitieminister Morgan Johansson ville Sekos företrädare ville ha besked om hur regeringen ska lösa den akuta platsbristen och hade önskat konkreta besked om exempelvis utbyggnad med baracker.

Utsmyckning på Kriminalvårdens huvudkontor i Norrköping

Enligt Roger Nilsson, regional samordnare i syd, skulle 250 platser snabbt gå att få fram vid en baracklösning. Ylva Borelid, samordnare i Stockholm, pekade på att det finns plats innanför murarna på anstalten Österåker.

På Österåker håller man just nu på att riva ett mögelskadat hus med 137 platser, som stängdes 2016. Rivningen ska vara klar vid årsskiftet men därefter händer inget.

Ny anstalt i östra Sverige

–Allt är förberett för en ny byggnad, grävmaskinerna står och väntar. Men inga beslut är fattade. Det känns frustrerande. Då är det bättre att sätta upp baracker, det tar bara några veckor, och vi har allt annat som behövs på plats, säger hon.

Något löfte om baracker fick dock inte Seko. Men Morgan Johansson skulle ”ta med sig frågan”.

Under mötet med Seko räknade Morgan Johansson upp de projekt som ligger närmast i tiden att besluta om. I morgon torsdag tar regeringen beslut om att bygga ut häktet i Kristianstad. En ny anstalt ska byggas i Trelleborg och en i östra Sverige, oklart var och när i tiden.

Platsbristen i Kriminalvården blev akut 2018 efter att det under några år sett något ljusare ut. Under den ljusa tiden avvecklades lokaler med dålig standard, utan att ersättas av nya.

Få ordinarie platser sedan 2018

De senaste åren har Kriminalvården löst problemen tillfälligt, med beredskapsplatser och överbeläggning, främst genom att intagna får dela bostadsrum.

Sedan 2018 har 48 nya ordinarie anstaltsplatser öppnat. De invigdes i somras på anstalten Skenäs i Östergötland. Det är ett typhus som Kriminalvården hoppas mycket på. Det är något enklare än de gamla anstalterna, men uppfyller höjda krav på bland annat brandsäkerhet.

Utbyggnadsplaner

Här är ett urval häkten och anstalter där det finns planer eller beslut om att bygga ut. När det gäller Hall, Tidaholm, Östersund och Sagsjön togs beslut 2016.

Kriminalvården har även besökt Migrationsverkets förvar i Ljungbyhed för att se om fastigheten är lämplig. Inga beslut är fattade.

Häkten

 • Östersund – invigdes i april i år 14 platser
 • Kristianstad – har i dag 29 platser, ska bli 100 år 2024
 • Västerås – nytt häkte med 70 platser ska stå klart 2025
 • Salberga – påbörjat utbyggnad med 44 platser på häkte och anstalt
 • I Malmö och Nacka samarbetar Kriminalvården med Polisen om att använda arrestplatser.
 • Umeå – ska bygga ut med åtta platser, oklart när. Ingen samverkan med Polisen om en nybyggd arrestlokal. Häktet har köpt in madrasser att lägga på golvet vid överbeläggning.

Anstalter

 • Skenäs – 48 ordinarie platser står klara sedan juni 2020
 • Hall – utbyggnad pågår med ett femtiotal nya platser, ska stå klart 2026
 • Tidaholm – planer på en utbyggnad med 100 platser i första skedet, ingen byggnation påbörjad
 • Sörbyn – planerat för 56 nya platser, men inga beslut fattade ännu.
 • Österåker – mögelhus med 137 platser rivs till årsskiftet – inga beslut om ersättningsplatser
 • Kumla – beslut att börja bygga hösten 2021, ersätter ett rivet hus, 64 platser klara 2023
 • Sagsjön kvinnoanstalt – planerat med tillskott på 30 platser till 2024
 • Ny anstalt i Trelleborg – 300 platser oklart när den står klar, tar 5-10 år att bygga
 • Ny anstalt i östra Sverige – oklart var och när