Dödsolyckan inträffade den 1 november 2019 på pappersbruket Smurfit kappas fabriksområde i Piteå. Den skedde tidigt på morgonen under ett växlingsarbete på en obevakad plankorsning utan bommar.

Nisse, en 60-årig signalgivare stod längst bak på det backande Green Cargo-tågsättet när han klämdes ihjäl vid en kollision med en lastbil.

Enligt åtalet har arbetsgivaren Green Cargo brustit i den undersökning och riskbedömning som bolaget gjort före olyckan. Den uppmärksammade inte risken för olycksfall – med tanke på signalmannens placering, alltså att Nisse stod på ett trappsteg, och att vagnen saknade ljus- eller ljudsignal. 

Eftersom det endast fanns ett kryssmärke – som varnar för korsning med järnväg – vid plankorsningen har Christer B Jarlås, åklagare vid riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, menat att Smurfit Kappa brustit i sitt arbetsmiljöansvar.  

Olyckan skulle med ”hög grad av sannolikhet” inte ha skett om belysningen inte var trasig, samt om det hade funnits ljus- eller ljudsignaler, vägbom, tågvakt eller liknande, menar åklagaren. Lastbilsföraren skulle då ha sett tåget, vilket är något lastbilsföraren också menar. 

Domen mot Smurfit Kappa och Green Cargo ogillas


Lastbilsföraren har hela tiden nekat till brott och hävdar att han inte såg godsvagnarna innan han korsade spåret för att komma till den plats där han skulle tappa sin last med sågspån. 

I dag, den 10 januari, kom domen vid tingsrätten i Luleå. De tre åtalade parterna frikänns: lastbilschauffören från grovt vållande till annans död, Green Cargo och Smurfit Kappa från brott mot arbetsmiljölagen. Företagen riskerade en företagsbot på 2, respektive 1,5 miljoner kronor.

Tingsrätten gör bedömningen att godståget var svårt för lastbilschauffören att upptäcka på grund av att det var mörkt ute, att tågsättens bruna rostfärg smälter in i omgivningen, att det fanns sly och en skogsdunge bredvid spåret, samt att belysningen var trasig vid spåret. Flera vittnen och övervakningsfilmer har även styrkt detta.

Enligt domen var den dåliga sikten utom lastbilsförarens kontroll – utredningen har även visat att föraren saktade in innan han korsade spåret.

”Redan det skälet att han svängde över spåret, med den risk det annars skulle innebära för honom själv, ger ett starkt stöd för att han inte såg tåget komma körande”, står det i domen.

Det finns inga föreskrifter hos Trafikverket eller Transportstyrelsen om att Green Cargo borde ha försett tågsättets bakre ände med ljus- eller ljudsignal, eller signalmannen med ljussignal, menar tingsrätten. Vilket är något Green Cargos ombud tog upp under rättegången.

Åklagaren Christer B Jarlås får kritik

Det finns heller inget som säger att Smurfit Kappa ska ha behövt ha ljus- eller ljudsignal vid plankorsningen. Att pappersbruket inte lagat två trasiga lampor vid spåret berodde på ”olyckliga omständigheter”, det vill säga att en arbetsorder skickats till fel person, samt att den som skulle ha lagat lamporna var ledig vid tillfället.

”Åklagarens talan om företagsbot mot bolagen ska därför ogillas. Av detta följer att målsägandenas skadeståndsanspråk ska avslås,” står det i domen.

Nisses familj är besvikna:

– De hade verkligen hoppats att det här skulle leda till någon förändring. Vi upplevde att åklagaren hade ett starkt case. Nu kommer vi ha en dialog med åklagaren hur vi ska gå vidare, säger målsägandebiträdet Karoliina Ikonen Huhtanen.

Arbetsmiljöverket och åklagaren Christer B Jarlås får även kritik i tingsrättens dom. Åklagaren för att han ska ha nekat kompletterande polisförhör med tre i ledande ställning lokalt och centralt på företaget. Arbetsmiljöverket för att i rättegången ha haft bristfälliga kunskaper om de bestämmelser som gäller på järnvägsområdet.

Christer B Jarlås, åklagare vid riksenheten för miljö-och arbetsmiljömål, visar olycksplatsen. Efter dödsolyckan har Smurfit Kappa satt upp bommar, stoppskylt, och ljud- och ljussignal för att göra plankorsningen mer säker.

Crhister B Jarlås förvånas över hur domen är skriven och den kritik som framförs.

–Jag förstår den inte riktigt. Man har kanske lyssnat lite väl mycket på Green Cargos ombud och hennes experter, som har fått domstolen att inte pröva vad företagen borde ha gjort för att det här inte skulle ha hänt. Arbetsmiljöverkets utredare prövar arbetsmiljölagstiftningen och den sak som hänt, han är inte expert på reglerna på järnvägsområdet, säger han.

Åklagaren fortsätter:

–Man kom nästan bort från det faktum att en anställd på Green Cargo omkom. Att han var totalt oskyddad när det här hände. Och ingen kunde se honom. Det känns som att man missat det i domen.

Domen kan överklagas, senast den 31 januari 2022.