Rättegången i Piteå tingsställe har kretsat mycket kring siktförhållanden och belysningen vid plankorsningen, den där novembermorgonen då dödsolyckan inträffade på pappersbruket Smurfit Kappa.

Men också om ifall Smurfit Kappa och Green Cargo brutit mot arbetsmiljölagen. Det vill säga mot regler och skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. 

Vid olyckstillfället var korsningen endast märkt med en väjningspliktsskylt och ett kryssmärke, som varnar för korsning med järnväg eller spårväg med ett eller flera spår. Lampor vid spåret var trasiga. Åklagaren anser att olyckan inte hade inträffat om det hade funnits stoppskylt, ljus- och ljudsignal, samt fungerande belysning.

Vid rättegången, som har pågått i fyra dagar, gjordes ett platsbesök på Smurfit Kappa i Piteå. 
”Det är för att ni själva ska bilda er en uppfattning om avstånd, det går inte att se på övervakningsfilmerna”, sa Christer B Jarlås, åklagare vid riksenheten för miljö-och arbetsmiljömål till rättssalen, som följt med ut till pappersbruket. 

Lastbilsföraren såg inte Green Cargo-vagnarna

Lastbilsföraren hävdar att det var alldeles för mörkt vid plankorsningen och att han inte såg godståget. Hans advokat, Johan Engström, spelade upp en övervakningsfilm från fabriksområdet. Den visade att lastbilens ljuskäglor inte tycks träffa godsvagnarna innan den korsade det obevakade spåret. 

Föraren menar även att godsvagnarna är rostfärgade och smälter samman med omgivningen när det är mörkt ute. 

– Hade jag sett något i rörelse hade jag självklart stannat. Jag hade aldrig chansat, då sätter jag ju mitt eget liv på spel också. Jag har också en familj att ta hand om, sa en tårfylld förare när han frågades ut i rätten av åklagaren. 

Smurfit Kappa menar skyddsbarriärer på pappersbruket var tillräckliga, trots att företaget i efterhand har säkrat upp plankorsningen med stoppskylt, bommar och ljussignal.
”Hade det här varit Trafikverkets korsning hade den förmodligen varit oskyddad. Möjligen haft ett kryssmärke”, säger företagets advokat Anders Lorentzon. 

Smurfit Kappa och Green Cargo har lagt fram att området var tillräckligt upplyst. För företagen är just detta av betydelse i frågan om man brutit mot arbetsmiljölagen.  

Arbetsmiljöverkets inspektör sa i rätten att en riskbedömning gjorts av Green Cargo. Men att den inte har inkluderat just risker kopplat till godstågens och de anställdas synlighet på pappersbruket. Det är något som godsbolaget inte håller med om.

Smurfit Kappa har pekat på att det saknas en föreskrift i arbetsmiljölagen om belysning, ljus- eller ljudsignaler vid plankorsningar, eller för den delen belysning på godsvagnarna. Det är Trafikverket som reglerar sådant, menar bolaget.

Åklagaren yrkar på en företagsbot på minst 2 miljoner kronor för Green Cargo, samt en företagsbot på minst 1,5 miljoner kronor för Smurfit Kappa. Lastbilschauffören, som står åtalad för grovt vållande till annans död, riskerar villkorlig dom och böter.  

Samtliga parter förnekar brott. 

Den omkomne mannens fru och två barn yrkar på ett skadestånd om 60 000 kronor var, för sveda och värk. En dom väntas komma den 17 december, men den kan också komma något senare.