Dödsolyckan inträffade den 1 november 2019 på pappersbruket, Smurfit Kappas fabriksområde i Piteå. Det var tidigt på morgonen under ett växlingsarbete på en obevakad plankorsning utan bommar.

En 60-årig signalman stod längst bak på det backande tåget när han klämdes ihjäl vid en kollision med en lastbil.

Under måndagen inleddes rättegången i tingsstället i Piteå.

Åklagaren yrkar på en företagsbot på minst 2 miljoner kronor för Green cargo, samt en företagsbot på minst 1,5 miljoner kronor för Smurfit Kappa, för brott mot arbetsmiljölagen.

Advokat: Han såg fram emot pensionen

Familjens målsägandebiträde berättade under rättegången om signalmannen. Han hade lång erfarenhet, var utbildad som både radioloksoperatör och signalgivare, och hade arbetat med liknande arbetsuppgifter sedan han var 18 år.

– Han skulle ha gått i pension den här sommaren. Det såg han väldigt mycket framemot, sa advokat Karoliina Ikonen Huhtanen.

Green cargo åtalas för arbetsmiljöbrott. Åklagaren, Christer B Jarlås, menar att arbetsgivaren, trots kunskap om tidigare liknande olyckor, inte ska ha genomfört en tillräcklig riksinventering och riskbedömning av arbetet.

Han var helt oskyddad där han stod. Och det fanns inget i omgivningen som hjälpte till att se det backande tåget

Christer B Jarlås, åklagare

Olyckan i Piteå var inte den första som inträffat på Green Cargo. Sedan 2012 har ett tiotal allvarliga tillbud inträffat vid växlingsarbeten, ett tiotal olyckor, samt fyra dödsolyckor.

Dessutom stod signalmannen på ett trappsteg på den bakre änden av tågsättet, vilket är ett känt riskarbete inom branschen, enligt åklagaren.

Tågets bakre ände hade heller inte märkts ut med ljus- eller ljudsignal. Signalmannen, som omkom, hade heller inte försetts med ljussignal. Men han bar varselklädsel med reflex.

Åklagaren: Växlingen kunde ha gjorts på annat sätt

Åklagaren konstaterar att tågsättet även kunde ha körts med loket först i växlingssättet. Eller genomfört växling med ”obemannad uppsikt” och i stället ha använt tekniska hjälpmedel.

Under rättegången la Green Cargos advokat, Cecilia Kindgren-Bengtsson fram bevisning för att styrka att riksinventering och riskbedömning gjorts på fabriksområdet. Två sådana genomfördes under 2019 tillsammans med företrädare från bolaget och fackliga organisationer.

Bolaget har sedan olyckan försett signalmän med portabel ljuskälla och blixtljus på vagnen. Men man menar att det kan bryta mot Trafikverkets regelverk. Advokaten menade i rätten att det inte finns några krav på ljus-eller ljudsignal när det gäller sidotågspår – det är något som enbart gäller på allmänna järnvägar.

Sidospår är alltså avsedda för tågrörelse, och används för växling eller uppställning av vagnar och inte för järnvägstrafik.

– Enligt arbetsmiljölagen måste man tänka längre än så, och utifrån verkligheten bestämma hur det ska vara. Det står inte bara på papper, säger åklagaren Christer B Jarlås till Sekotidningen.

Han fortsätter:

– Jag tror ingen egentligen tycker att det här är bästa sättet bedriva ett arbete på, som den omkomne hade att göra. Han var helt oskyddad där han stod. Och det fanns inget i omgivningen som hjälpte till att se det backande tåget.

Christer B Jarlås, åklagare vid riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål

Åtalas för grovt vållande till annans död

Smurfit Kappa misstänks också för att av ”oaktsamhet vållat annans död”. Detta genom att ansvariga vid företaget inte vidtagit förebyggande åtgärder vid den obevakade plankorsningen.

Vid tillfället var korsningen endast märkt med ett så kallat kryssmärke, som varnar för korsning med järnväg eller spårväg med ett eller flera spår. Det fanns alltså ingen ljus- eller ljudsignal. Dessutom var några lampor vid spåret trasiga vid olyckstillfället.

– Med en fungerande belysning, ljus- eller ljudsignaler, vägbom, tågvakt eller liknande borde lastbilschauffören med hög grad av sannolikhet ha sett tåget och därmed stannat och kollisionen hade kunnat undvikas, sa åklagaren i rätten, och yrkar på en företagsbot på minst 2 miljoner kronor för Green cargo, samt en företagsbot på minst 1,5 miljoner kronor för Smurfit Kappa.

Lastbilsföraren, en man i 40-årsåldern, misstänks för grovt vållande till annans död. Enligt åtalet ska han ha brustit i omsorg och varsamhet när han korsat den obevakade plankorsningen. Han lämnade inte företräde för Green cargo-tåget.

Föraren nekar till brott. I rätten pekar hans advokat Johan Engström på att sikten vid olyckstillfället var så dålig att de rostfärgade godsvagnarna inte syntes.

Dessutom har det i utredningen framkommit att godståget kördes 16 kilometer i timmen – tio är hastighetsbegränsningen på området. Green Cargo hävdar samtidigt att den verkliga hastigheten var tio kilometer i timmen.

Rättegången pågår i fyra dagar. Ett platsbesök på Smurfit Kappa kommer att göras under rättegångens andra dag, följt av förhör i rätten. Slutpläderingar planeras till torsdag eftermiddag. Fredag är en reservdag.