Dödsolyckan inträffade den 1 november 2019 på pappersbruket, Smurfit kappas fabriksområde i Piteå. Den skedde tidigt på morgonen under ett växlingsarbete på en obevakad plankorsning utan bommar.

En 60-årig radioloksoperatör stod längst bak på det backande tåget när han klämdes ihjäl vid en kollision med en lastbil.

En förundersökning om misstänkt arbetsmiljöbrott inleddes efter olyckan vid riksenheten för miljö- och arbetsmiljöbrott. Arbetsmiljöverket och polisen har parallellt utrett olyckan på var sitt håll.

Åtal väcks

Nu har åklagare Christer B Jarlås fattat beslut att väcka åtal.

Green cargo och Smurfit kappa misstänks för brott mot arbetsmiljölagen och riskerar företagsbot. Lastbilsföraren är misstänkt för grovt vållande till annans död.

Enligt stämningsansökan har lastbilschauffören ”i väsentlig mån brustit i omsorg och varsamhet”, då han kört in i en obevakad järnvägsövergång utan att lämna företräde för Green cargo-tåget, som ska ha kört långsamt fram på spåret.

Enligt stämningsansökan misstänks Green cargo att genom ”oaktsamhet vållat” radioloksoperatörens död. Detta genom att inte genomfört, eller vart fall inte utfört en tillräcklig riskinventering och riskbedömning av det arbetsmoment som den anställde gjorde.

Belysning fungerade inte

För Smurfit kappas del, misstänks företaget också för att av ”oaktsamhet vållat annans död”. Detta genom att ansvariga företrädare vid företaget inte vidtagit förebyggande åtgärder på arbetsstället, det vill säga vid den obevakade plankorsningen.

Vid tillfället var korsningen endast märkt med vägmärke, ett så kallat kryssmärke, och inte med någon ljus- eller ljudsignal. Utomhusbelysning vid olyckstillfället saknades.

”Med en fungerande belysning, ljus- eller ljudsignaler, vägbom, tågvakt eller liknande borde lastbilschauffören med hög grad av sannolikhet ha sett tåget och därmed stannat och kollisionen hade kunnat undvikas”, står det i stämningsansökan.